Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor, din 21.07.2017

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 28 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.1 Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017

1.1.1. - Prevederi generale

1. Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei A.S.F. nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din Norma A.S.F. nr. 41/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la capitolul 12 din Norma A.S.F. nr. 36/2015, după caz. Asigurătorii autorizați să practice categoria de asigurări de viață și clasele de asigurări de accidente și asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viață.

3. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2017 se completează în lei.

4. -

(1) Asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au în subordine subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2017, și evaluează în lei rulajele și soldurile exprimate în valută, din balanțele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, și le centralizează cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico - financiare desfășurate în țară.

(2) În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2017 ale persoanei juridice din țară, vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor exprimate în lei.

5. -

(1) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând numele și calitatea în clar ale acestora.

(2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul - șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

1.1.2. - Modalitatea și termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2017

6. -

(1) Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt depuse la:

a) A.S.F., astfel:

(i) pe suport hârtie (formatul din aplicația ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front), semnate și ștampilate, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum și o copie după balanța de verificare a conturilor sintetice; brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor depune, suplimentar, și o copie a balanței de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept; și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...