FIȘĂ DE IDENTIFICARE | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la regulament -
FIȘĂ DE IDENTIFICARE

Inspector de muncă . . . . . . . . . .

Legitimație nr. . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Completată în ziua de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la locul de muncă al . . . . . . . . . . situat în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . ., născut(ă) în anul . . . . . . . . . .,, luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., legitimat cu BI (CI)/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere următoarele:

Prestez activitate în funcția/meseria . . . . . . . . . ., de la data de . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . .

I. Forma în baza căreia prestez activitatea* . . . . . . . . . .

* După caz, se va înscrie: "- contract de muncă încheiat în forma scrisă, durată nedeterminată/determinată/perioadă de probă; - fără contract de muncă/perioadă de probă; altă formă în baza căreia prestează activitate".

II. Timpul de muncă și timpul de odihnă

1. Norma de muncă:

- normă întreagă . . . . . . . . . . ore/zi;

- fracțiune de normă de . . . . . . . . . . ore/zi, de la ora . . . . . . . . . . până la ora . . . . . . . . . . .

2. Repartizarea programului de lucru:

- în ture:

-- tura I de la ora . . . . . . . . . . până la ora . . . . . . . . . .;

-- tura II de la ora . . . . . . . . . . până la ora . . . . . . . . . .;

- prestez muncă suplimentară . . . . . . . . . . ore/zi;

- prestez muncă de noapte . . . . . . . . . . ore/noapte;

- prestez muncă în repaus săptămânal: . . . . . . . . . .:

- număr de ore lucrate . . . . . . . . . . sâmbăta; număr de zile de sâmbătă lucrate/luna . . . . . . . . . .;

- număr de ore lucrate . . . . . . . . . . duminica; număr de zile de duminică lucrate/luna . . . . . . . . . .;

- prestez munca în zilele de sărbători legale . . . . . . . . . . număr de ore lucrate . . . . . . . . . ./zi.

III. Drepturi salariale

Primesc un salariu lunar de . . . . . . . . . . lei net (în mână) și . . . . . . . . . . lei brut pe statul de plată, pentru care am semnat/nu am semnat stat de plată.

Menționez că lucrez împreună cu următoarele persoane: . . . . . . . . . . .

Aceasta îmi este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez, cele de mai sus fiind adevărate, nefiind silit(ă) sau intimidat(ă).

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...