Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii -
Art. 7. -

(1) În cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă funcționează compartimente specializate, potrivit structurii organizatorice.

(2) Atribuțiile compartimentelor din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(3) Inspectorii de muncă din cadrul unui inspectorat teritorial de muncă își pot desfășura activitatea de control pe raza teritorială a altor inspectorate decât cel în care își desfășoară activitatea în mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

(4) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile personalului Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin fișa postului.

(5) În funcție de domeniile în care își desfășoară activitatea inspectorii de muncă, prin fișele posturilor se pot stabili condițiile de studii necesare pentru exercitarea funcției publice, în concordanță cu sarcinile, responsabilitățile și atribuțiile stabilite potrivit legislației în vigoare și procedurilor specifice aplicabile la nivelul instituției.

(6) Perioada în care persoanele care ocupă funcția de inspector de muncă își desfășoară activitatea în Inspecția Muncii sau în inspectoratele teritoriale de muncă este considerată vechime în specialitatea studiilor absolvite, cu condiția ca în fișa postului să existe ca atribuții desfășurarea unor activități din domeniul în care au absolvit.

(7) Regulamentul intern se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat pentru aparatul propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin decizie a inspectorului-șef pentru inspectoratul teritorial de muncă.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
;
se încarcă...