Art 4 Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 4. -

(1) Pe lângă Inspecția Muncii este organizată și funcționează activitatea "Revista Obiectiv".

(2) Activitatea "Revista Obiectiv" constă în:

a) editarea și vânzarea "Revistei Obiectiv";

b) editarea și vânzarea de imprimate, tipizate și materiale având ca scop instruirea și perfecționarea profesională în domeniile de competență ale Inspecției Muncii, precum și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

c) editarea și vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afișe, pliante;

d) editarea și vânzarea altor publicații, materiale și tipărituri tematice cu impact în domeniile de competență ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(3) Activitatea "Revista Obiectiv" este finanțată integral din venituri proprii.

(4) Veniturile realizate de activitatea "Revista Obiectiv", provenite din încasările obținute ca urmare a activității desfășurate de revistă, constituie venituri proprii ale acesteia.

(5) Cheltuielile curente și de capital necesare pentru realizarea activității "Revista Obiectiv" se finanțează din veniturile proprii.

(6) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității "Revista Obiectiv" și statul de funcții al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspecției Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Excedentul anual realizat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.

(8) În relațiile contractuale activitatea "Revista Obiectiv" este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspecției Muncii sau de persoanele din cadrul Inspecției Muncii cărora inspectorul general de stat le-a delegat aceste competențe.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
;
se încarcă...