Art 3 Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3. -

(1) Inspecția Muncii are rol de coordonare și exercitare a activității de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale în unitățile din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

(2) Pe teritoriul județelor și al municipiului București, activitatea de control în domeniul de competență se realizează prin inspectoratele teritoriale de muncă, ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(3) Inspectorii de muncă din aparatul propriu al Inspecției Muncii îndrumă, coordonează și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și pot exercita activități de control pe teritoriul județelor și al municipiului București, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
;
se încarcă...