Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea inspectoratului teritorial de muncă -
Art. 16. -

(1) Inspectoratul teritorial de muncă este condus de un inspector-șef, care în exercitarea atribuțiilor de conducere are în subordine doi inspectori-șefi adjuncți.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă este instituție publică prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței în fiecare județ și în municipiul București.

(3) Inspectorul-șef reprezintă inspectoratul teritorial de muncă în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice, cu alte inspecții de specialitate ale statului, cu organizații neguvernamentale, cu partenerii sociali și cu mass-media.

(4) În cazul în care în cadrul inspectoratului teritorial de muncă funcția publică de conducere de inspector-șef și/sau de inspector-șef adjunct este vacantă sau temporar vacantă, până la ocuparea temporară sau definitivă, în condițiile legii, inspectorul general de stat poate delega atribuțiile, în condițiile legii.

(5) Inspectorul-șef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat, iar inspectorii-șefi adjuncți sunt subordonați ierarhic inspectorului-șef.

(6) În perioadele în care inspectorul-șef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegație sau lipsește din alte motive, în condițiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul-șef adjunct în domeniul relațiilor de muncă sau inspectorul-șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-șef.

(7) În perioadele în care inspectorul-șef și inspectorii-șefi adjuncți se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6), atribuțiile inspectorului-șef se deleagă unui funcționar public din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-șef.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 18 Evaluarea activității profesionale
;
se încarcă...