Art 15 Conducerea Inspecției Muncii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea Inspecției Muncii -
Art. 15. -

Inspectorii generali de stat adjuncți au următoarele atribuții:

a) coordonează, îndrumă, controlează și răspund de activitatea desfășurată în domeniul specific;

b) propun spre aprobare inspectorului general de stat colective de lucru pentru realizarea de proiecte, programe, studii în domeniul de activitate specific;

c) organizează și coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislației specifice domeniului de activitate pe care îl conduc și le supun spre aprobare inspectorului general de stat;

d) avizează proiectul programului-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii și programele proprii de acțiuni elaborate de fiecare inspectorat teritorial de muncă;

e) propun spre aprobare inspectorului general de stat programe de formare profesională pentru personalul din structurile coordonate;

f) stabilesc, potrivit atribuțiilor legale, măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor și aplicarea dispozițiilor legale în domeniul pe care îl coordonează;

g) propun inspectorului general de stat completări sau modificări ale actelor normative în domeniul specific;

h) stabilesc măsuri pentru buna organizare a activității în compartimentele subordonate;

i) propun inspectorului general de stat îmbunătățirea metodelor de lucru și de control specifice;

j) analizează periodic și ori de câte ori este nevoie, cu inspectorul general de stat, activitatea compartimentelor din subordine și a inspectoratelor teritoriale de muncă;

k) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de inspectorul general de stat în domeniul de competență;

l) avizează în domeniul securității și sănătății în muncă dosarele de cercetare a evenimentelor cercetate de inspectoratele teritoriale de muncă.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 18 Evaluarea activității profesionale
;
se încarcă...