Art 13 Conducerea Inspecției Muncii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea Inspecției Muncii -
Art. 13. -

(1) Inspecția Muncii este condusă de un inspector general de stat, care în exercitarea atribuțiilor de conducere are în subordine doi inspectori generali de stat adjuncți. Inspectorul general de stat și inspectorii generali de stat adjuncți sunt numiți prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, în condițiile legii.

(2) Inspectorul general de stat reprezintă Inspecția Muncii în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, persoane fizice și juridice, organizații neguvernamentale, partenerii sociali, mass-media, precum și cu organismele europene și internaționale.

(3) Inspectorul general de stat poate delega atribuții, în condițiile legii, inspectorilor generali de stat adjuncți și personalului de conducere din directa subordine. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 18 Evaluarea activității profesionale
;
se încarcă...