Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Ordinul nr. 143/2017 privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul Direcției ciclul combustibilului nuclear nr. 16.491 din 3.07.2017,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

București, 4 iulie 2017.

Nr. 143.

ANEXĂ

GHID
privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare

;
se încarcă...