Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Ordinul nr. 25/2017 privind aprobarea modelului de notificare de deces

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul nr. 401 din 30.06.2017 cu privire la necesitatea emiterii unui ordin de aprobare a modelului de notificare prin care facilitățile de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, spitalele de psihiatrie, precum și secțiile de psihiatrie, notifică Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la decesele înregistrate,

în temeiul prevederilor art. 1, art. 5 alin. (9) și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă modelul de notificare de deces prin care facilitățile de tip rezidențial publice și private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, spitalele de psihiatrie precum și secțiile de psihiatrie, notifică Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la toate cazurile de deces ale persoanelor cu dizabilități aflate în aceste instituții. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ va comunica modelul de notificare tuturor instituțiilor menționate la art. 1.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare, orice dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități,
Marta-Iozefina Bencze

București, 3 iulie 2017.

Nr. 25.

ANEXĂ

NOTIFICARE DE DECES

ANTETUL INSTITUȚIEI EMITENTE

Nr. înreg. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

CĂTRE

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) și g), art. 12 lit. f) și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm cu privire la următorul deces:

1. Furnizorul de servicii

Denumirea instituției/spitalului/secției de spital
Codul serviciului social (dacă este cazul)
Localitatea
Adresa
Numele/prenumele conducătorului instituției
Servicii oferite
Formularul a fost completat de Data completării:
Funcția
Număr de telefon
Adresa de e-mail

2. Persoana decedată

Nr. înregistrării în registrul de decese Numele și prenumele/Inițialele Data nașterii/CNP Data internării/ admisiei în Centru Nr. fișei de internare/ hotărârii de admisie Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

3. Circumstanțele decesului

Cauza decesului (din certificatul de deces) Data decesului Ora decesului Nr. certificatului de deces
Numele medicului care a completat constatatorul de
deces/specializarea medicului/instituția angajatoare
Unde a avut loc decesul?
Centrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La domiciliul
Spital Ambulanță
Altele
Persoana decedată a beneficiat de îngrijiri paliative? DA NU Nu se cunoaște.
Decesul s-a produs în timpul sau până la 30 de zile de la o intervenție chirurgicală? DA NU Nu se cunoaște.
Dacă da:

Care a fost intervenția chirurgicală?

Unde a avut loc?
Decesul era așteptat ca urmare a unei boli sau condiții medicale? DA NU Nu se cunoaște.
Dacă răspunsul este DA, a primit persoana decedată îngrijiri și tratament corespunzător? DA NU Nu se cunoaște.
Dacă răspunsul este NU, dați detalii la pct. 7.
Data când a fost consultat de medic (ultima dată înaintea decesului) zz.ll.aa. Nu se cunoaște.
Este decesul obiectul unei investigații a organelor judiciare (poliție, medicină legală, direcția de sănătate publică)? DA NU Nu se cunoaște.
Care este motivul pentru care este considerat un deces suspect?

Dacă decesul era așteptat și persoana a primit îngrijire și tratament adecvat, se va completa direct pct. 7.

Dacă decesul a fost neașteptat, vă solicităm să completați pct. 4-7, la nevoie.

4. Detalii despre ultima persoană implicată în acordarea de îngrijiri persoanei decedate

Numele și prenumele persoanei care a acordat îngrijiri
Funcția
Este persoana angajată a instituției/spitalului? DA NU
Dacă nu, denumirea angajatorului

5. Medicație

Sunt suspiciuni legate de folosirea medicamentelor? DA NU
Dacă DA, suspiciunea este legată de o eroare de prescriere/administrare a medicației? DA NU
Dacă DA, care este tipul erorii de medicație?
Supradozaj Subdozaj Medicament
nedisponibil
Doză neadministrată Medicament
greșit administrat
Altele

6. Aparatura medicală/dispozitive medicale

Sunt suspiciuni legate de folosirea aparaturii/dispozitivelor medicale? DA NU
Dacă DA, dați detalii la pct. 7.

7. Circumstanțele decesului și alte informații relevante nedescrise mai sus:

8. Notificarea organelor judiciare

Au fost notificate/sesizate organele de poliție? DA NU
Care este motivul sesizării organelor de poliție?
Este decesul obiectul expertizei medico-legale conform legislației? DA NU

9. Formalitățile de înmormântare a beneficiarului au fost îndeplinite de către:

Familie Primăria de domiciliu Centrul/ Unitatea rezidențială

10. Informații cu privire la persoana decedată

Sexul

Masculin Feminin

Etnia

Dizabilitatea

Nr. și data certificatului de încadrare în grad de handicap Valabilitatea certificatului de handicap Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a emis certificatul de încadrare Gradul de handicap Tipul de handicap/ codul de handicap
Grav Accentuat Mediu Ușor

11. Persoana decedată are aparținători ?

DA NU

Dacă DA, completați datele despre aparținători:

Nume
Prenume
Grad de rudenie
Adresa
Număr de telefon
Păstra sau nu legătura cu decedatul ?
Nume
Prenume
Grad de rudenie
Adresa
Număr de telefon
Păstra sau nu legătura cu decedatul ?

12. Alte informații relevante:

Director/Șef Centru,
Instituție publică, ONG, asociație, spital/secție de psihiatrie
. . . . . . . . . .
;
se încarcă...