Răspunderea contravențională | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Investigații și sancțiuni -
ARTICOLUL 44
Răspunderea contravențională

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea de către orice persoană prevăzută la art. 21 alin. (5), art. 23, 24 și art. 40 alin. (6) a interdicțiilor menționate la aceste articole;

b) încălcarea de către entitățile auditate a prevederilor art. 62 alin. (2) și art. 65 alin. (1) și (7);

c) exercitarea activității de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă;

d) exercitarea activității de audit financiar de către persoane care au promovat examenul de competență profesională și nu sunt înregistrate în Registrul public electronic prevăzut la art. 14;

e) încălcarea de către entitatea auditată sau de către auditorul financiar sau firma de audit, după caz, a prevederilor art. 63 alin. (3).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), c), d) și e), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele stabilite prin ordin al președintelui ASPAAS. Puneri în aplicare (1)

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.

(6) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Raportul de audit statutar
Sistemele de asigurare a calității
Sistemele de investigații și sancțiuni
Sancționarea auditorilor financiari și firmelor de audit
Răspunderea civilă
Măsuri de prevenție
Răspunderea administrativă
Aplicarea sancțiunilor
Publicarea sancțiunilor și a măsurilor de prevenție
Răspunderea administrativ disciplinară a structurilor de conducere ale CAFR
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Căi de atac
Raportarea încălcărilor
Schimbul de informații
Principiile supravegherii publice
Responsabilitatea finală
Autoritatea competentă
Delegarea atribuțiilor și condiții de delegare a atribuțiilor
Retragerea delegării
Competența de investigații
;
se încarcă...