Răspunderea administrativ disciplinară a structurilor de conducere ale CAFR | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Investigații și sancțiuni -
ARTICOLUL 43
Răspunderea administrativ-disciplinară a structurilor de conducere ale CAFR

(1) Membrii Consiliului CAFR și alți membri aleși sau care ocupă o funcție în structurile de conducere ale CAFR răspund pentru abaterile administrativ-disciplinare săvârșite în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor pe care le dețin.

(2) ASPAAS aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) următoarele sancțiuni administrativ-disciplinare:

a) avertisment scris;

b) penalitate administrativ-disciplinară, cuprinsă între unu și 12 salarii minime brute pe economie;

c) suspendarea din funcție pe o perioadă de la 6 luni la un an.

(3) În situația suspendării președintelui CAFR, președinția interimară este asigurată conform reglementărilor specifice ale CAFR.

(4) Abaterile administrativ-disciplinare pentru care se aplică sancțiunile administrativ-disciplinare prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

a) încălcarea atribuțiilor și a sarcinilor stabilite conform art. 52;

b) nerespectarea legislației aplicabile pentru oricare dintre activitățile delegate conform art. 52.

(5) ASPAAS publică pe pagina sa de internet sancțiunile administrativ-disciplinare aplicate conform prezentului articol, rămase definitive după epuizarea căilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora.

(6) Sancțiunile publicate conform alin. (5) se mențin pe pagina de internet a ASPAAS pe o perioadă de un an de la data publicării.

(7) Sancțiunile administrativ-disciplinare prevăzute la alin. (2) se aplică în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(8) ASPAAS elaborează procedura de constatare a abaterilor, precum și norme de aplicare a sancțiunilor administrativ-disciplinare.

(9) Sumele aferente sancțiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) și la art. 40 alin. (4) lit. b) și c) se fac venit la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate
Raportul de audit statutar
Sistemele de asigurare a calității
Sistemele de investigații și sancțiuni
Sancționarea auditorilor financiari și firmelor de audit
Răspunderea civilă
Măsuri de prevenție
Răspunderea administrativă
Aplicarea sancțiunilor
Publicarea sancțiunilor și a măsurilor de prevenție
Răspunderea administrativ disciplinară a structurilor de conducere ale CAFR
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Căi de atac
Raportarea încălcărilor
Schimbul de informații
Principiile supravegherii publice
Responsabilitatea finală
Autoritatea competentă
Delegarea atribuțiilor și condiții de delegare a atribuțiilor
Retragerea delegării
;
se încarcă...