Principiile de finanțare și asigurarea transparenței | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Supravegherea publică și acordurile de reglementare dintre statele membre -
ARTICOLUL 55
Principiile de finanțare și asigurarea transparenței

(1) ASPAAS trebuie să fie finanțată în mod corespunzător și să dispună de resurse adecvate pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv pentru a iniția și a desfășura investigații, astfel cum este menționat la art. 51 alin. (2) și art. 54.

(2) Finanțarea ASPAAS trebuie să fie sigură și fără influențe inadecvate din partea auditorilor financiari sau a firmelor de audit.

(3) Pentru a asigura transparența activității desfășurate, planul anual de activitate și raportul anual de activitate ale ASPAAS se publică pe pagina sa de internet.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Răspunderea penală
Căi de atac
Raportarea încălcărilor
Schimbul de informații
Principiile supravegherii publice
Responsabilitatea finală
Autoritatea competentă
Delegarea atribuțiilor și condiții de delegare a atribuțiilor
Retragerea delegării
Competența de investigații
Principiile de finanțare și asigurarea transparenței
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere publică la nivelul Uniunii Europene
Recunoașterea reciprocă a acordurilor de reglementare dintre statele membre
Secretul profesional și cooperarea dintre statele membre în domeniul reglementării
Schimbul de informații
Utilizarea informațiilor
Cooperarea în cazul încălcării dispozițiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru
Numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit
Rezilierea contractelor de audit statutar
Plângerea privind revocarea auditorului financiar sau a firmei de audit
Comitetul de audit
;
se încarcă...