Onorariile de audit | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Etica profesională, independența, obiectivitatea, confidențialitatea și secretul profesional -
ARTICOLUL 30
Onorariile de audit

Prin ordin al președintelui ASPAAS se aprobă reglementări care prevăd că onorariile pentru auditul statutar:

a) nu sunt influențate sau determinate de prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

b) nu se pot baza pe niciun fel de condiționări, așa cum prevede Codul etic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Etica profesională și scepticismul profesional
Independența și obiectivitatea
Documentarea cu privire la amenințările la adresa independenței
Măsuri privind păstrarea independenței și obiectivității
Angajarea de către entitățile auditate a unor foști auditori financiari sau a unor angajați ai unor auditori financiari sau ai unor firme de audit
Pregătirea auditului statutar și evaluarea aspectelor care amenință independența
Confidențialitatea și secretul profesional
Independența și obiectivitatea auditorilor financiari care efectuează auditul statutar în numele firmelor de audit
Cerințe de organizare internă
Organizarea activității de audit
Onorariile de audit
Aria de aplicare a auditului statutar
Standardele internaționale de audit
Auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate
Raportul de audit statutar
Sistemele de asigurare a calității
Sistemele de investigații și sancțiuni
Sancționarea auditorilor financiari și firmelor de audit
Răspunderea civilă
Măsuri de prevenție
Răspunderea administrativă
;
se încarcă...