Formarea continuă | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Autorizare, formare continuă și recunoaștere reciprocă -
ARTICOLUL 12
Formarea continuă

(1) Auditorii financiari trebuie să participe la programe adecvate de formare continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel suficient de înalt.

(2) ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari. Puneri în aplicare (1)

(3) Nerespectarea cerințelor privind formarea continuă constituie abatere administrativă și se sancționează conform prevederilor art. 40 alin. (4).

(4) Prin ordin al președintelui ASPAAS se aprobă reglementări în aplicarea prezentului articol.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Definiții
Autorizare
Recunoașterea firmelor de audit din alte state membre
Buna reputație
Retragerea autorizării
Cerințe educaționale
Examenul de competență profesională
Testul de cunoștințe teoretice
Exceptări
Pregătirea practică
Formarea continuă
Autorizarea auditorilor financiari din alt stat membru
Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit
Înregistrarea auditorilor financiari
Înregistrarea firmelor de audit
Actualizarea informațiilor înregistrate
Responsabilitatea pentru înregistrarea informațiilor
Limba oficială de prezentare
Etica profesională și scepticismul profesional
Independența și obiectivitatea
Documentarea cu privire la amenințările la adresa independenței
;
se încarcă...