Derogarea în caz de echivalență | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Aspecte internaționale și aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Europene -
ARTICOLUL 69
Derogarea în caz de echivalență

(1) Cerințele enunțate la art. 67 alin. (1), (4) și (5), pe bază de reciprocitate între ASPAAS și autoritatea competentă din țara respectivă, pot să nu fie aplicate sau să fie aplicate cu modificări numai în cazul în care auditorii sau entitățile de audit din țări terțe fac obiectul unor sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigație și sancțiuni în țara terță, sisteme care îndeplinesc cerințe echivalente cu cele enunțate la art. 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE, cu modificările și completările ulterioare.

(2) După ce Comisia Europeană a recunoscut echivalența menționată la alin. (1), ASPAAS se poate baza pe această echivalență.

(3) ASPAAS transmite Comisiei Europene:

a) evaluările sale privind echivalența;

b) principalele elemente ale acordurilor de cooperare cu sistemele de supraveghere publică, sistemele de asigurare a calității și sistemele de investigații și penalizări din țări terțe, în baza alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Schimbul de informații
Utilizarea informațiilor
Cooperarea în cazul încălcării dispozițiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru
Numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit
Rezilierea contractelor de audit statutar
Plângerea privind revocarea auditorului financiar sau a firmei de audit
Comitetul de audit
Autorizarea auditorilor din țări terțe
Înregistrarea și supravegherea auditorilor și a entităților de audit din țări terțe
Condițiile înregistrării entităților de audit din țări terțe
Derogarea în caz de echivalență
Cooperarea cu autoritățile competente din țări terțe
Aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014
Obiect
Statutul juridic și rolul ASPAAS
Obiectivele ASPAAS
Atribuțiile ASPAAS
Dreptul ASPAAS de a solicita informații
Președintele ASPAAS
Consiliul superior al ASPAAS
Atribuțiile și responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS
;
se încarcă...