Cooperarea în cazul încălcării dispozițiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Supravegherea publică și acordurile de reglementare dintre statele membre -
ARTICOLUL 61
Cooperarea în cazul încălcării dispozițiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru

(1) În situația în care ASPAAS constată că se comit sau au fost comise acte contrare dispozițiilor Directivei 2006/43/CE, așa cum a fost modificată prin Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate, pe teritoriul unui alt stat membru, notifică aspectele constatate autorității competente a celuilalt stat membru, cât mai specific posibil.

(2) În cazul în care autoritatea competentă a unui alt stat membru informează ASPAAS cu privire la comiterea pe teritoriul României de către auditorii financiari sau firmele de audit autorizate în România de acte contrare legislației referitoare la auditul statutar, ASPAAS acționează în mod corespunzător, conform legii.

(3) ASPAAS informează autoritatea competentă care a emis notificarea cu privire la rezultatul acțiunilor întreprinse și, dacă este posibil, cu privire la evoluțiile semnificative.

(4) ASPAAS poate solicita efectuarea unei investigații de către autoritatea competentă a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urmă, în baza protocolului încheiat cu acesta.

(5) La solicitarea autorităților competente în domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru, ASPAAS efectuează investigații pe teritoriul României.

(6) ASPAAS poate solicita ca unora dintre angajații săi să li se permită să însoțească personalul autorității competente a celuilalt stat membru pe durata investigației.

(7) La solicitarea autorităților competente în domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru, ASPAAS poate permite ca angajați ai acestora să însoțească personalul ASPAAS pe durata investigației.

(8) Investigația prevăzută la alin. (5) face obiectul unui control general din partea autorității competente din România.

(9) ASPAAS poate refuza să dea curs unei cereri de efectuare a unei investigații, astfel cum se prevede la alin. (5), sau unei cereri ca personalul său să fie însoțit de personalul autorităților din alte state membre, astfel cum se prevede la alin. (6), în situația în care:

a) furnizarea de informații poate aduce atingere securității naționale, apărării țării și ordinii publice; sau

b) au fost deja inițiate procedurile judiciare cu privire la aceleași acțiuni și împotriva acelorași persoane pe lângă autoritățile din România; sau

c) a fost deja adoptată o hotărâre judecătorească definitivă împotriva unor persoane pentru aceleași acțiuni de către autoritățile competente din România.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Autoritatea competentă
Delegarea atribuțiilor și condiții de delegare a atribuțiilor
Retragerea delegării
Competența de investigații
Principiile de finanțare și asigurarea transparenței
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere publică la nivelul Uniunii Europene
Recunoașterea reciprocă a acordurilor de reglementare dintre statele membre
Secretul profesional și cooperarea dintre statele membre în domeniul reglementării
Schimbul de informații
Utilizarea informațiilor
Cooperarea în cazul încălcării dispozițiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru
Numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit
Rezilierea contractelor de audit statutar
Plângerea privind revocarea auditorului financiar sau a firmei de audit
Comitetul de audit
Autorizarea auditorilor din țări terțe
Înregistrarea și supravegherea auditorilor și a entităților de audit din țări terțe
Condițiile înregistrării entităților de audit din țări terțe
Derogarea în caz de echivalență
Cooperarea cu autoritățile competente din țări terțe
Aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014
;
se încarcă...