Confidențialitatea și secretul profesional | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Etica profesională, independența, obiectivitatea, confidențialitatea și secretul profesional -
ARTICOLUL 26
Confidențialitatea și secretul profesional Reviste (1)

(1) Toate informațiile și documentele la care are acces auditorul financiar sau firma de audit în situația în care efectuează un audit statutar trebuie să fie protejate potrivit politicilor și procedurilor emise de auditorul financiar sau firma de audit în conformitate cu reglementările naționale specifice și cu prevederile Codului etic privind confidențialitatea și secretul profesional.

(2) Normele privind confidențialitatea și secretul profesional aplicabile auditorilor financiari sau firmelor de audit nu împiedică aplicarea dispozițiilor prezentei legi sau ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014.

(3) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit este înlocuită cu un alt auditor financiar sau o altă firmă de audit, fostul auditor financiar sau fosta firmă de audit asigură accesul noului auditor financiar sau al noii firme de audit la toate informațiile relevante cu privire la entitatea auditată și la cel mai recent audit al acesteia.

(4) Un auditor financiar sau o firmă de audit care a încetat să mai fie angajată într-o anumită misiune de audit, precum și fostul auditor financiar sau fosta firmă de audit fac în continuare obiectul dispozițiilor alin. (1) și (2) cu privire la acea misiune de audit.

(5) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit efectuează audit statutar la o entitate care face parte dintr-un grup a cărui entitate-mamă se situează într-o țară terță, regulile de confidențialitate și de păstrare a secretului profesional prevăzute la alin. (1) nu împiedică auditorul financiar sau firma de audit să transmită auditorului grupului situat într-o țară terță documentația relevantă privind serviciile de audit prestate, dacă este necesară pentru efectuarea auditului situațiilor financiare consolidate ale entității-mamă.

(6) Auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al unei entități care a emis titluri de valoare într-o țară terță sau care face parte dintr-un grup care prezintă situații financiare statutare consolidate într-o țară terță poate transfera documentele de lucru sau alte documente privind auditul acelei entități pe care le deține numai autorităților competente din țări terțe relevante, în condițiile prevăzute la art. 70.

(7) Transferul informațiilor către auditorul grupului dintr-o țară terță are loc în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Înregistrarea firmelor de audit
Actualizarea informațiilor înregistrate
Responsabilitatea pentru înregistrarea informațiilor
Limba oficială de prezentare
Etica profesională și scepticismul profesional
Independența și obiectivitatea
Documentarea cu privire la amenințările la adresa independenței
Măsuri privind păstrarea independenței și obiectivității
Angajarea de către entitățile auditate a unor foști auditori financiari sau a unor angajați ai unor auditori financiari sau ai unor firme de audit
Pregătirea auditului statutar și evaluarea aspectelor care amenință independența
Confidențialitatea și secretul profesional
Independența și obiectivitatea auditorilor financiari care efectuează auditul statutar în numele firmelor de audit
Cerințe de organizare internă
Organizarea activității de audit
Onorariile de audit
Aria de aplicare a auditului statutar
Standardele internaționale de audit
Auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate
Raportul de audit statutar
Sistemele de asigurare a calității
Sistemele de investigații și sancțiuni
Reviste:
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 44/2019
;
se încarcă...