Atribuțiile și responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar -
ARTICOLUL 79
Atribuțiile și responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS

(1) Membrii Consiliului superior, prin experiența specifică în domeniile de activitate pe care le reprezintă, asigură suportul tehnic și expertiza necesare președintelui pentru desfășurarea corespunzătoare a activității ASPAAS.

(2) Consiliul superior are următoarele atribuții:

a) propune planurile anuale de activitate și orientările strategice ale ASPAAS;

b) propune măsuri de îmbunătățire a monitorizării și supravegherii în interes public, în scopul îmbunătățirii activității de audit;

c) îndeplinește orice alte atribuții în domeniu, stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a ASPAAS.

(3) Membrii Consiliului superior emit opinii și puncte de vedere, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a ASPAAS.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Derogarea în caz de echivalență
Cooperarea cu autoritățile competente din țări terțe
Aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014
Obiect
Statutul juridic și rolul ASPAAS
Obiectivele ASPAAS
Atribuțiile ASPAAS
Dreptul ASPAAS de a solicita informații
Președintele ASPAAS
Consiliul superior al ASPAAS
Atribuțiile și responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS
Planul anual de activitate și raportul anual ale ASPAAS
Personalul ASPAAS
Conflictul de interese
Comisia de disciplină a ASPAAS
Procedura disciplinară
Finanțarea ASPAAS
ARTICOLUL 86 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
;
se încarcă...