Art 44^3 " | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 44^1 se introduc trei noi articole, art 44^2 44^4 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 443. -

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ministerul Finanțelor Publice și/sau Agenția Națională de Administrare Fiscală pot realiza, pe bază de protocol, schimbul de informații necesare în vederea aplicării Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei ordonanțe.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 26 "
Art 32 "
Art 37 "
Art 44 "
Art 44^2 "
Art 44^3 "
Art 44^4 "
Art 88 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 89 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 90 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 91 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 92 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 93 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 94 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 95 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...