Art 12 " | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 12. -

(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență.

(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în care aceștia sunt acționari/asociați și administratori.

(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este înregistrat.

(5) Experții contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienții onorarii având în vedere tabloul onorariilor de referință adoptat de Conferința națională."

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Art 32^1 "
Art 32^2 Veniturile Camerei
Art 32^3 Veniturile Camerei
ARTICOLUL 87 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
Art 3 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 26 "
Art 32 "
Art 37 "
Art 44 "
Art 44^2 "
Art 44^3 "
Art 44^4 "
Art 88 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 89 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...