Art 1 " | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează auditul financiar și exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de lege."

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Președintele ASPAAS
Consiliul superior al ASPAAS
Atribuțiile și responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS
Planul anual de activitate și raportul anual ale ASPAAS
Personalul ASPAAS
Conflictul de interese
Comisia de disciplină a ASPAAS
Procedura disciplinară
Finanțarea ASPAAS
ARTICOLUL 86 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 8 "
Art 13^1 "
Art 13^2 "
Art 20 "
Art 29 "
Art 30 "
;
se încarcă...