Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 983/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 litera k), punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

9. pentru plățile menționate la lit. j) pct. 9 se înscrie:

9.1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;

9.2. codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;".

2. La articolul 5 litera p), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

"

- pentru celelalte categorii de plăți se înscrie natura economică a plății (de exemplu: «transfer sold»), iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal);".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 7 iulie 2017.

Nr. 983.

;
se încarcă...