Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 04 iulie 2017.

În vigoare de la 04 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională CAEN, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabili din producție, comerț și prestări de servicii în vederea realizării de venituri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit și vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(2) În situația în care la o poziție din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activități, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

(3) Fiecărei poziții din nomenclatorul prevăzut la art. 1, care se referă la denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2.

(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București vor stabili norme anuale de venit pentru activitățile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexă, și pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activităților respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în nomenclator.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, cu completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 23 iunie 2017.

Nr. 925.

ANEXĂ

NOMENCLATORUL
activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii

Nr.
crt.
Denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit Codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților
din economia națională - CAEN Rev. 2
1. Boiangerie - 1330: Finisarea materialelor textile
2. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - 4711: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
3. Comerț cu plante medicinale, semințe de legume, fructe și flori - 4622: Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în
magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4. Comerț cu produse agricole și alimentare - 4721:Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în
magazine specializate
- 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și
produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
5. Comerț cu obiecte de uz casnic și unelte gospodărești - 4649: Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753: Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor
acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754: Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice,
în magazine specializate
- 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
6. Comerț cu îmbrăcăminte și încălțăminte nouă și uzată - 4642: Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771: Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
magazine specializate
- 4779: Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
7. Comerț cu ambalaje din sticlă - 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
8. Comerț cu casete audio video CD și DVD - 4763: Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau
fără înregistrări audio/video în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
9. Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate - 4743: Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine
specializate
10. Comerț cu animale și păsări vii - 4611: Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii,
materii prime textile și cu semifabricate
- 4623: Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
11. Comerț cu lână, piei crude - 4624: Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
12. Comercializare de stuf - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
magazine specializate
13. Comercializarea câinilor și pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaștelor țestoase, a animalelor pentru blană și a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
14. Comercializare de flori naturale/artificiale și confecționare și/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale - 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în
magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
15. Comercializare piese și accesorii pentru autovehicule - 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532: Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
16. Confecționare și/sau comercializare de încălțăminte - 1520: Fabricarea încălțămintei
- 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
magazine specializate
- 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
17. Confecționare, comercializare și/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deșeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf - 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția
confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor
de galanterie
- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de
îmbrăcăminte
- 1621: Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie și carton
- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă
- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice
- 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
18. Confecționare și/sau reparații de obiecte de uz casnic, gospodăresc și ornamental - 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie
sau carton
- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și
ornamental
- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
19. Confecționare și/sau comercializare de garnituri pentru etanșare - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
20. Confecționare și/sau comercializare de obiecte metalice și de mecanică fină - 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice
- 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2571: Fabricarea produselor de tăiat
- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea
de nituri și șaibe
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
21. Confecționare și/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, țigle, vălătuci și din alte materiale și/sau produse pentru construcții - 2332: Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții
din argilă arsă
- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4673: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor sanitare
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
22. Confecționare și/sau comercializare de hamuri și harnașamente - 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de
harnașament
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
23. Confecționare și/sau reparare de obiecte din blană și cojocărie - 1420: Fabricarea articolelor din blană
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
24. Confecționare și/sau reparare de bijuterii din metale și pietre prețioase - 3212: Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre
prețioase
- 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
25. Confecționare și/sau comercializare de gablonțuri, mărțișoare și felicitări - 3213: Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
26. Confecționare și/sau comercializare de pălării, șepci și/sau articole de ceaprăzărie - 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
27. Confecționare și/sau comercializare de rame, încadrări tablouri și oglinzi - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
28. Confecționare și/sau reparații de articole de marochinărie și de voiaj de orice fel - 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de
harnașament
- 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
29. Confecționare, acordări și/sau reparații de instrumente muzicale - 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a
30. Confecționare și/sau comercializare de mături și perii - 3291: Fabricarea măturilor și periilor
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
31. Confecționare și/sau comercializare de unelte de pescuit - 3230: Fabricarea articolelor pentru sport
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
32. Confecționare și/sau reparații ambarcațiuni - 3011: Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3012: Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315: Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
33. Copiere acte - 1812: Alte activități de tipărire n.c.a.
- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte
activități specializate de secretariat
34. Creșterea și/sau comercializarea de pești exotici și accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică - 0321: Acvacultură maritimă
- 0322: Acvacultură în ape dulci
- 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
35. Croitorie, corsetărie - 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a
36. Dactilografiere și stenografiere - 8211: Activități combinate de secretariat
- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte
activități specializate de secretariat
- 8299: Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
37. Dărăcit și/sau toarcere - 1310: Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
38. Demontare (dezasamblare) de autovehicule și comercializare de piese auto uzate - 3831: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor
scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 4677: Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
39. Dogărie - 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
40. Dresura de animale - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
41. Dulgherie, tâmplărie și comercializare de bârne, grinzi, suporți pentru construcții - 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru
construcții
- 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie
42. Extracția și comercializarea pietrei, pietrișului, nisipului, argilei - 0811: Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții,
extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei
- 0812: Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
43. Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor - 1051: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
44. Fântânărie - 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
45. Fierărie-potcovărie - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a
- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal
46. Fotografiere, fotocopiere și fotoceramică - 7420: Activități fotografice
- 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte
activități specializate de secretariat
47. Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură și control - 3320: Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
48. Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto și pe apă, parapante, ski- jet-uri și material sportiv - 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și
echipament sportiv
- 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și
gospodărești n.c.a.
49. Închiriere de cort și/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă și pentru diferite ocazii - 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și
echipament sportiv
- 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și
gospodărești n.c.a.
50. Închirieri de casete audio-video CD și DVD - 7722: Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
51. Închiriere de camere în scop turistic - 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520: Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590: Alte servicii de cazare
52. Întreținere și reparare și/sau recondiționare autovehicule și utilaje agricole, inclusiv piese auto - 3312: Repararea mașinilor
- 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
53. Intermedieri în turism - 7911: Activități ale agențiilor turistice
- 7990: Alte servicii de rezervare și asistență turistică
54. Lăcătușerie - 2562: Operațiuni de mecanică generală
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 8020: Activități de servicii privind sistemele de securizare
55. Legare de cărți - 1814: Legătorie și servicii conexe
56. Lucrări de excavare - 4312: Lucrări de pregătire a terenului
- 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
57. Organizare de cursuri sportive, de activități de întreținere și înfrumusețare fizică - 9313: Activități ale centrelor de fitness
- 9319: Alte activități sportive
- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604: Activități de întreținere corporală
58. Organizare de activități distractive în discoteci, distracții populare și zodiac cu papagal - 9321: Bâlciuri și parcuri de distracții
- 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.
59. Producerea și/sau comercializarea produselor de panificație, patiserie, gogoșărie, covrigărie, cofetărie - 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete
de patiserie
- 1072: Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și
produselor conservate de patiserie
- 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și a
produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
60. Prelucrare piei, prepararea și vopsirea blănurilor - 1511: Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
61. Prepararea cărbunelui din lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1910: Fabricarea produselor de cocserie
- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
62. Producere și/sau comercializare de var - 2352: Fabricarea varului și ipsosului
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
63. Producere și/sau reparare de cazane și căldări - 2521: Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor și tutunului
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
64. Producere și/sau comercializare de articole de feronerie - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
- 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
65. Producere și/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, semințe prăjite de floarea-soarelui și dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borș - 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor
zaharoase
- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse
66. Producere și/sau comercializare de înghețată, gemuri, marmelade, jeleuri și conservare a fructelor prin uscare - 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052: Fabricarea înghețatei
- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
67. Producere și/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiței - 1073: Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse
făinoase similare
- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
- 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
68. Producere și/sau comercializare de obiecte de artizanat - 1320: Producția de țesături
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și
ornamental
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
69. Producere și/sau comercializare de frânghii, sfori și șnururi din fibre sau fâșii textile - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
70. Producere, comercializare și/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri - 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103: Fabricarea de saltele și somiere
- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al
articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
- 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice
71. Producție, comercializare și/sau reparare jocuri și jucării - 3240: Fabricarea jocurilor si jucăriilor
- 4765: Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine
specializate
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
72. Producere și/sau comercializare de coloranți, esențe alimentare condimente și ingrediente - 1084: Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
73. Paza și îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne și cirezi - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
74. Pescuit și comercializare de pește - 0311: Pescuitul maritim
- 0312: Pescuitul în ape dulci
- 4638: Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește,
crustacee și moluște
- 4723: Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în
magazine specializate
75. Reparare brichete, montat supapă și umplere cu gaz - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
76. Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari - 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
77. Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, mașini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicații, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, mașini de spălat, alte dispozitive și echipamente pentru casă și grădină - 3312: Repararea mașinilor
- 3319: Repararea altor echipamente
- 3313: Repararea echipamentelor electronice și optice
- 9511: Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512: Repararea echipamentelor de comunicații
- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
78. Reparare și întreținere moto-velo - 4540: Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și
repararea motocicletelor
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
79. Reparare și recondiționare încălțăminte - 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
80. Reparare și/sau întreținere ascensoare de persoane și de mărfuri - 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții
81. Rotărie și/sau executare de caroserii din lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
82. Servicii de bătut porumb cu mașina - 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163: Activități după recoltare
83. Servicii de afumare carne și slănină - 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
84. Servicii de amplasare de corturi, rulote și altele - 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
85. Servicii de cântărire - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
86. Servicii de formatare și încărcare baterii auto, acumulatori și pile electrice - 2720: Fabricarea de acumulatori și baterii
- 3314: Repararea echipamentelor electrice
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
87. Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale - 1101: Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
88. Servicii de strungărie, frezare, alezare - 2562: Operațiuni de mecanică generală
- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea
de nituri și șaibe
89. Servicii de încărcat stingătoare - 2829: Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 8425: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
90. Servicii executate pentru instalații de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolații la construcții - 4321: Lucrări de instalații electrice
- 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
pentru casă și grădină
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
91. Servicii de încărcat sifoane - 1107: Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape
minerale și alte ape îmbuteliate
92. Servicii de incubare ouă - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
93. Servicii de reproducție și selecția în creșterea animalelor - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
94. Servicii executate de ipsosari - 4331: Lucrări de ipsoserie
95. Servicii executate de lustragii - 8129: Alte activități de curățenie
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
96. Servicii executate de tehnicieni veterinari - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 7500: Activități veterinare
97. Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj - 9602: Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9604: Activități de întreținere corporală
98. Servicii executate de măcelari - 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii
99. Servicii de morărit și urluit - 1061: Fabricarea produselor de morărit
- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
100. Servicii executate de mozaicari, faianțari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii - 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339: Alte lucrări de finisare
- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
101. Servicii de întreținere și curățare a clădirilor, inclusiv menaj casnic - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121: Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122: Activități specializate de curățenie
- 8129: Alte activități de curățenie
102. Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, țiglă, sită a construcțiilor - 2562: Operațiuni de mecanică generală
- 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
103. Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare - 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3900: Activități și servicii de decontaminare
- 8129: Alte activități de curățenie
104. Servicii executate de meditatori - 8559: Alte forme de învățământ n.c.a.
105. Servicii executate de organizatori de expoziții și spectacole - 8230: Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002: Activități-suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004: Activități de gestionare a sălilor de spectacole
106. Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări - 1330: Finisarea materialelor textile
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
107. Servicii executate cu pive - 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția
confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396: Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
108. Servicii de presare metale la rece, bobinare - 2431: Tragere la rece a barelor
- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433: Producția de profile obținute la rece
- 2434: Trefilarea firelor la rece
- 2445: Producția altor metale neferoase
- 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și
arcuri
- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor
electrice
- 3314: Repararea echipamentelor electrice
109. Servicii executate cu uleinițe - 1041: Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 2053: Fabricarea uleiurilor esențiale
110. Servicii executate de bucătari - 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5629: Alte activități de alimentație n.c.a.
111. Servicii de pompe funebre - 9603: Activități de pompe funebre și similare
112. Servicii executate de instructori auto - 8553: Școli de conducere (pilotaj)
113. Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice - 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală
114. Servicii executate de rectificatori, sculeri, matrițeri, sudori, machetiști, fierari - betoniști, tinichigii - 2562: Operațiuni de mecanică generală
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea
de nituri și șaibe
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
115. Servicii executate de sobari, de teracotari, coșari - 2331: Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122: Activități specializate de curățenie
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
116. Servicii de spălătorie și curățătorie a produselor din textile și din blănuri - 9601: Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor
din blană
117. Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire și ceruire auto - 3312: Repararea mașinilor
- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 8122: Activități specializate de curățenie
118. Servicii de vânzare ziare, reviste, cărți - 4761: Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762: Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în
magazine specializate
- 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4799: Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioșcurilor și pieselor
119. Servicii de supraveghere și îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie - 8891: Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899: Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.
- 8810: Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și
pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
120. Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor - 6202: Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203: Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor
de calcul
121. Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular - 1610: Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn
122. Tăiere și șlefuire piatră - 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
123. Țesut covoare, preșuri - 1393: Fabricarea de covoare și mochete
124. Tescuire - 1032: Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103: Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
125. Tocilărie - 2562: Operațiuni de mecanică generală
- 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
126. Transporturi de mărfuri și persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracțiune animală - 4941: Transporturi rutiere mărfuri
- 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
127. Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri și persoane, mai puțin cea efectuată în regim de maxi-taxi - 4932: Transporturi cu taxiuri
128. Transporturi de pasageri și/sau marfă pe căi navigabile interioare - 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
129. Vulcanizare - 2211: Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și
refacerea anvelopelor
- 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
130. Vopsire, emailare și cositorie - 2561: Tratarea și acoperirea metalelor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...