Universul Juridic nr. 6/2017

Din jurisprudența recentă a CJUE - Cum poate demonstra ofertantul individual experiența sa similară într-o procedură de produse IT derulată de un spital?
de Farca Laura

04 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Practica recentă a Curții Europene de Justiție oferă indicii suplimentare cu privire la modalitatea de dovedire a experienței similare în cadrul unei proceduri privind modernizarea sistemului informatic dintr-un spital din Polonia întrucât permite unui operator economic să grupeze cunoștințele și experiența a două societăți diferite, care luate separat nu îndeplinesc condițiile pentru a executa respectivul contract de achiziție publică în anumite limite stabilite de autoritatea contractantă. Cu toate acestea, în măsura în care experiența sa similară rezultă dintr-o activitate derulată de o asociere, un operator economic poate invoca într-o nouă procedură doar acele activități care au fost prestate chiar de acesta în mod efectiv în cadrul asocierii pentru dovedirea experienței sale similare.

Decizia este cu atât mai relevantă în contextul emiterii de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice a Instrucțiunii nr. 2 din 19 aprilie 2017(1) emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ("Instrucțiunea nr. 2"), instrucțiune care prezintă o serie de clarificări în materia dovedirii capacității tehnice și profesionale în implementarea unui contract de achiziție publică.

1. Prezentarea pe scurt a Cauzei Esaprojekt C-387/14

La data de 4 mai 2017, Curtea Europeană de Justiție ("CJUE") s-a pronunțat în cauza Esaprojekt sp. zo.o., în calitate de operator economic împotriva Województwo Łódzkie, Polonia, în calitate de autoritate contractantă, C-387/14(2) ("Cauza Esaprojekt"). Litigiu principal a vizat atribuirea lotului nr. 3 privind achiziția și furnizarea unui sistem integrat pentru spitale pentru departamentele administrative (gri) și medicale (alb) ale spitalului regional Nicolaus Copernicus. Contractul avea ca obiect achiziționarea unui program(3) informatic pe care operatorul economic urma să îl furnizeze, instaleze și configureze în timpul executării contractului.

Pentru dovedirea experienței similare, fiecare operator economic avea obligația de a prezenta o listă a principalelor contracte de furnizări executate în cursul celor trei ani care precedă expirarea termenului de prezentare a ofertei sau, după caz, într-o durată de activitate inferioară, precizând obiectul, valoarea, data executării și entitățile în beneficiul cărora au fost efectuate aceste furnizări prin anexarea documentelor justificative. Astfel, ofertanții urmau să prezinte lista "principalelor contracte de furnizări" de HIS pentru gestionarea aspectelor atât din zona albă cât și din zona gri.

Astfel, operatorul economic Konsultant Komputer ("K.K.") a prezentat, în oferta sa, o listă de contracte de furnizare, conținând două contracte privind furnizarea, instalarea, configurarea și implementarea a două sisteme integrate pentru spitale, executate în beneficiul spitalului regional de specialitate J. Korczak din Słupsk (Polonia) și, respectiv, al spitalului de specialitate J. Śniadecki din Nowy Sącz (Polonia), de către consorțiul alcătuit din Konsultant IT sp. z o.o. și din K.K. Pe baza acestor documente, autoritatea contractantă a declarat societatea K.K. drept ofertant câștigător.

Ca urmare a unei contestații depuse de Esaprojeckt ce a vizat prezentarea de către K.K. a unor informații inexacte în susținerea experienței similare, instanța din Polonia a anulat rezultatul procedurii și a obligat această societate să ofere clarificări suplimentare privind dovedirea experienței similare. Din analiza documentelor furnizate a rezultat că cele două contracte prezentate pentru dovedirea experienței similare demonstrau alternativ îndeplinirea cerinței experienței similare, respectiv un contract se referea la departamentul alb iar celălalt la departamentul gri dar fără ca un singur contract să le includă pe amândouă. Prin urmare, autoritatea contractantă a apreciat că operatorul K.K. nu a îndeplinit cerința experienței similare solicitate întrucât contractele furnizate nu includeau o furnizare, instalare, configurare și o implementare a unui sistem integrat pentru spitale (HIS), respectiv atât zona gri cât și zona albă în cadrul aceluiași contract. În acest sens, a invitat operatorul K.K. să completeze dosarul cu privire la acest aspect.

În acest sens, K.K. a depus o nouă listă de contracte în care menționa experiența unei alte entități, respectiv a Medinet Systemy Informatyczne sp. z o.o ("Medinet). Medinet avea două contracte distincte și urma să participe în calitate de terț susținător. Aceste contracte nu au fost depuse în oferta inițială. De asemenea, K.K. a menținut contractul executat în favoarea spitalului de specialitate J. Śniadecki din Nowy Sącz (Polonia) depus inițial.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...