Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ordinul nr. 559/1996 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 559/2.112

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Comisia Națională Pentru Statistică

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și președintele Comisiei Naționale pentru Statistică,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,

emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă completarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul nr. 138/1.949/1995 al ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupații din economie cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.

Ministru de stat, Președintele Comisiei
ministrul muncii și protecției sociale, Naționale pentru Statistică,
Dan Mircea Popescu Alexandru Radocea

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor care urmează a fi incluse în
Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)

1. Art director pag. 127 - cod 245210
2. Operator poliesteri armați cu fibră de sticlă pag. 271 - cod 815209
3. Consilier de proprietate industrială autorizat pag. 119 - cod 241918
4. Pedagog de recuperare pag. 180 - cod 333003
5. Librar-șef pag. 84 - cod 122945
6. Șef atelier decorator pag. 84 - cod 122946
7. Gardian feroviar pag. 215 - cod 516905
8. Pedagog social pag. 191 - cod 346002
9. Modificarea denumirii grupei de bază 5133 din "Îngrijitoare la domiciliu" în "Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu" pag. 211.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...