Art 2 | Ordonanță 15/1996

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 1 Art 3

Art. 2. -

Agenții economici au obligația de a prezenta societăților bancare cu capital de stat și privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plata chenzinei a doua, o declarație privind: situația disponibilităților în lei și în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale, precum și modul de utilizare a disponibilităților care exced necesarului de lichidități pentru plata salariilor, în scopul achitării obligațiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale.

Declarația se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite să angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.

La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenții economici vor prezenta dovada efectuării plăților către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale, în condițiile prevăzute la alin. 1.

Nerespectarea prevederilor art. 1 și ale art. 2 alin. 1 și 3 constituie contravenții și atrage după sine sancționarea managerului sau a președintelui consiliului de administrație, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei și 10.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancționarea directorului unității societății bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declarația prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracțiune, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...