Art 6 | Ordonanță 27/1996

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 6. -

(1) La stabilirea domiciliului în localitățile în care își are locul de muncă, personalul prevăzut la art. 5 beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază.

(2) Persoanele care au beneficiat de indemnizație de instalare și care ulterior au demisionat sau cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea a 2 ani de la instalare, vor restitui, în condițiile legii, indemnizația de instalare primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 2 ani.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind indemnizația de instalare.

(4) Indemnizația de instalare pentru personalul încadrat în unitățile de cult potrivit alin. (1) se stabilește în funcție de salariul de bază minim brut pe țară și se suportă din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 27/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...