Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr II -
CAPITOLUL I
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere Jurisprudență

1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi și servicii de ambulanță

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager S 14257 14975 5,70 5,99 13849 14664 5,54 5,87
2 Manager general S 14257 14975 5,70 5,99
3 Director de cercetare S 9287 10591 3,71 4,24 8473 9776 3,39 3,91
4 Director financiar-contabil/administrativ S 8310 8798 3,32 3,52 6762 7169 2,70 2,87
5 Director economic S 6762 7658 2,70 3,06
6 Director tehnic S 7169 8147 2,87 3,26
7 Director de îngrijiri S, SSD 6517 7006 2,61 2,80 5540 6110 2,22 2,44
8 Alți directori S 7658 8147 3,06 3,26 6762 7169 2,70 2,87
9 Asistent șef S, SSD, P L 5377 5784 2,15 2,31
Modificări (2)

NOTĂ: Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.2. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Național de Hematologie Tranfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II GradI Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general 11568 12057 4,63 4,82
2 Director, director general adjunct S 10102 10591 4,04 4,24 10102 10591 4,04 4,24 9450 10102 3,78 4,04 9287 9776 3,71 3,91
3 Director adjunct stiintific S 9450 10102 3,78 4,04
4 Director adjunct financiar contabilitate S 7495 8310 3,00 3,32
5 Director resurse umane S 7495 8310 3,00 3,32
6 Contabil șef S 7006 7495 2,80 3,00 6354 6762 2,54 2,70 5784 6354 2,31 2,54

NOTĂ: Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.3. Alte funcții de conducere

Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general *) S 8961 9450 3,58 3,78
2 Director general adjunct, director, director executiv *) S 8798 9287 3,52 3,71
3 Director adjunct *) S 8310 8798 3,32 3,52
4 Director adjunct financiar-contabil *) S 6517 7169 2,61 2,87
5 Contabil- șef *) S 5540 7006 2,22 2,80
6 Șef serviciu medical S 6110 7658 2,44 3,06
7 Șef birou, șef atelier, șef laborator, Șef oficiu S 5132 6110 2,05 2,44
8 Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 5030 5540 2,01 2,22
9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTĂ:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.

5. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.4. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt Funcția Majorare salariu de bază - %
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 7,5
2 Director medical 7,5
3 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare 5
4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare 5
5 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 7,5
6 Farmacist șef serviciu, șef secție, farmacist șef punct de lucru (oficină) 7,5
7 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator 10
8 Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
9 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
10 Șef echipă 2,5
11 Personal care desfășoară control în sănătate publică -direcția de sănătate publică 7,5
12 Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 7,5
13 Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
14 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă 10
15 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10
Modificări (1)

1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizații de cel mult 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unităti clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 12500 5,00
2 Medic primar dentist S 12500 5,00
3 Medic specialist S 9900 3,96
4 Medic specialist dentist S 9900 3,96
5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3,16
6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 7300 2,92
8 Medic rezident anul III S 6700 2,68
9 Medic dentist rezident anul III S 6700 2,68
10 Medic rezident anul II S 6100 2,44
11 Medic dentist rezident anul II S 6100 2,44
12 Medic rezident anul I S 5700 2,28
13 Medic dentist rezident anul I S 5700 2,28
14 Medic S 6400 2,56
15 Medic dentist S 6400 2,56
16 Farmacist primar *1) S 5528 2,21
17 Farmacist specialist S 5315 2,13
18 Farmacist S 4475 1,79
19 Farmacist rezident anul III S 4388 1,76
20 Farmacist rezident anul II S 4345 1,74
21 Farmacist rezident anul I S 4302 1,72
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4819 1,93
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4302 1,72
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3950 1,58
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 4345 1,74
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; S 4173 1,67
28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 3950 1,58
29 Dentist principal SSD 4087 1,63
30 Dentist SSD 3900 1,56
31 Dentist debutant SSD 3850 1,54
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4087 1,63
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
35 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56
36 Asistentmedical *2) PL 3750 1,50
37 Asistent medical, debutant *2) PL 3700 1,48
38 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54
39 Asistent medical *2) M 3700 1,48
40 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44
41 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54
42 Tehniciandentar *3) M 3700 1,48
43 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44
44 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50
45 Soră medicală *4) M 3650 1,46
46 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44
47 Autopsier, principal M 3750 1,50
48 Autopsier M 3650 1,46
49 Autopsier, debutant M 3610 1,44
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
51 Statistician medical, registrator medical M 3650 1,46
52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44
Modificări (3)

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 16250 6,50
2 Medic specialist S 12870 5,15
3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
4 Medic rezident anul III S 6700 2,68
5 Medic rezident anul II S 6100 2,44
6 Medic rezident anul I S 5700 2,28
7 Farmacist primar *1) S 7186 2,87
8 Farmacist specialist S 6909 2,76
9 Farmacist S 5135 2,05
10 Asistent medical, tehnician de radiologie; principal S 5649 2,26
11 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5425 2,17
12 Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant S 5135 2,05
13 Asistent medical, asistent medical specialist; principal SSD 5313 2,13
14 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 5070 2,03
15 Asistent medical, asistent medical specialist; debutant SSD 5005 2,00
16 Asistent medical, principal *2) PL 5070 2,03
17 Asistentmedical *2) PL 4875 1,95
18 Asistent medical, debutant *2) PL 4810 1,92
19 Asistent medical, principal *2) M 5005 2,00
20 Asistent medical *2) M 4810 1,92
21 Asistent medical, debutant *2) M 4693 1,88
22 Soră medicală, principal *4) M 4875 1,95
23 Soră medicală *4) M 4745 1,90
24 Soră medicală, debutant *4) M 4693 1,88
25 Autopsier, principal M 4875 1,95
26 Autopsier M 4745 1,90
27 Autopsier, debutant M 4693 1,88
28 Statistician medical, registrator medical; principal M 4875 1,95
29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1,90
30 Statistician medical, registrator medical; debutant M 4693 1,88
Modificări (1)

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 13338 5,34
2 Medic dentist primar S 13338 5,34
3 Medic specialist S 10563 4,23
4 Medic dentist specialist S 10563 4,23
5 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
6 Medic rezident anul III S 6700 2,68
7 Medic rezident anul II S 6100 2,44
8 Medic rezident anul I S 5700 2,28
9 Medic S 6509 2,60
10 Medic dentist S 6082 2,43
11 Farmacist primar *1) S 5898 2,36
12 Farmacist specialist S 5671 2,27
13 Farmacist rezident anul III S 4682 1,87
14 Farmacist rezident anul II S 4636 1,85
15 Farmacist rezident anul I S 4591 1,84
16 Farmacist S 4774 1,91
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 5142 2,06
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4591 1,84
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4361 1,74
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 4215 1,69
21 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 4636 1,85
22 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 4453 1,78
23 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 4215 1,69
24 Dentist, principal SSD 4361 1,74
25 Dentist SSD 4161 1,66
26 Dentist, debutant SSD 4108 1,64
27 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4361 1,74
28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 4161 1,66
29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 4108 1,64
30 Asistent medical, principal *2) PL 4161 1,66
31 Asistent medical *2) PL 4001 1,60
32 Asistent medical, debutant *2) PL 3948 1,58
33 Asistent medical, principal *2) M 4108 1,64
34 Asistent medical *2) M 3948 1,58
35 Asistent medical, debutant *2) M 3852 1,54
36 Tehnician dentar, principal *3) M 4108 1,64
37 Tehnician dentar *3) M 3948 1,58
38 Tehnician dentar, debutant *3) M 3852 1,54
39 Soră medicală, principal *4) M 4001 1,60
40 Soră medicală *4) M 3895 1,56
41 Soră medicală, debutant *4) M 3852 1,54
42 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 4001 1,60
43 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 3895 1,56
44 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 3852 1,54
Modificări (2)

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul
studiilor
Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 12250 4,90
2 Medic dentist primar S 12250 4,90
3 Medic specialist S 9702 3,88
4 Medic dentist specialist S 9702 3,88
5 Medic S 6272 2,51
6 Medic dentist S 6272 2,51
7 Farmacist primar *1) S 5251 2,10
8 Farmacist specialist S 5049 2,02
9 Farmacist S 4251 1,70
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4578 1,83
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4200 1,68
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3950 1,58
14 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 4128 1,65
15 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 4020 1,61
16 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 3950 1,58
17 Dentist, principal SSD 3950 1,58
18 Dentist SSD 3900 1,56
19 Dentist, debutant SSD 3850 1,54
20 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 3950 1,58
21 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
22 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
23 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56
24 Asistent medical *2) PL 3850 1,54
25 Asistent medical, debutant *2) PL 3750 1,50
26 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54
27 Asistent medical *2) M 3750 1,50
28 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44
29 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54
30 Tehnician dentar *3) M 3750 1,50
31 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44
32 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50
33 Soră medicală *4) M 3700 1,48
34 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44
35 Autopsier, principal M 3750 1,50
36 Autopsier M 3700 1,48
37 Autopsier, debutant M 3610 1,44
38 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
39 Statistician medical, registrator medical M 3700 1,48
40 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44
Modificări (1)

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 4905 1,96
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4388 1,76
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4087 1,63
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 3950 1,58
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 4733 1,89
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4259 1,70
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3950 1,58
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4302 1,72
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3950 1,58
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11 Psiholog principal S 4905 1,96
12 Psiholog specialist S 4388 1,76
13 Psiholog practicant S 4130 1,65
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58
Modificări (1)

b.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 6377 2,55
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5705 2,28
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 5313 2,13
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 5135 2,05
5 Psiholog principal S 6377 2,55
6 Psiholog specialist S 5705 2,28
7 Psiholog practicant S 5369 2,15
8 Psiholog stagiar S 5135 2,05
Modificări (1)

b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 5050 2,02
2 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4545 1,82
3 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 4215 1,69
4 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4591 1,84
5 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 4215 1,69
6 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 4108 1,64
7 Psiholog principal S 5234 2,09
8 Psiholog specialist S 4682 1,87
9 Psiholog practicant S 4407 1,76
10 Psiholog stagiar S 4215 1,69
Modificări (1)

b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 4672 1,87
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4179 1,67
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4000 1,60
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 3950 1,58
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 4508 1,80
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4087 1,63
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3950 1,58
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4087 1,63
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3900 1,56
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11 Psiholog principal S 4672 1,87
12 Psiholog specialist S 4179 1,67
13 Psiholog practicant S 4000 1,60
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58
Modificări (1)

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

c.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3450 1,38
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Șofer autosanitară III *7) M; G 3750 1,50
Modificări (1)

c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patalogică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3835 1,53

c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Modificări (2)

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3610 1,44
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3550 1,42
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3000 1,20
4 Ambulanțier *6) M 4130 1,65
5 Șofer autosanitară I *7) M 3900 1,56
6 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
Modificări (1)

c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3450 1,38
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Șofer autosanitară III *7) M; G 3750 1,50
Modificări (1)

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel. Modificări (1)

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar cu o vechime de minimum 6 ani și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al municipiului București - Ilfov, și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTĂ:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate din direcțiile de sănătate publică. Admiteri hotărâri prealabile (1), Comentarii expert (1)

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1. nr. crt. 1-13, 16 și 17, 19-21 și lit. b.l. nr. crt. 1, 2, 5, 11. Modificări (1), Jurisprudență

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează și pentru dispensarele medicale școlare, pentru personalul din creșe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, personalul medico-sanitar din direcțiile județene pentru tineret și sport, complexele sportive naționale și cluburile sportive, precum și pentru medicii din asistența socială.

5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.

6. Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare Modificări (1)

3.1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei Anul 2022 Coeficient
Grad I Grad II Grad I Grad II
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1 Director S 5791 7282 2,32 2,91
2 Contabil-șef S 5417 6580 2,17 2,63
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3 Șef centru S 5315 5966 2,13 2,39
4 Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 4905 5417 1,96 2,17
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Asistent social principal S 4561 1,82
2 Asistent social specialist S 4259 1,70
3 Asistent social practicant S 4173 1,67
4 Asistent social debutant S 3950 1,58
5 Psiholog principal S 4561 1,82
6 Psiholog specialist S 4259 1,70
7 Psiholog practicant S 4173 1,67
8 Psiholog stagiar S 3950 1,58
9 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; principal S 4508 1,80
10 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional S 4087 1,63
11 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; debutant S 3950 1,58
12 Fiziokinetoterapeut principal S 4578 1,83
13 Fiziokinetoterapeut specialist S 4200 1,68
14 Fiziokinetoterapeut S 4087 1,63
15 Fiziokinetoterapeut debutant S 3950 1,58
16 Educator principal S 4128 1,65
17 Educator S 4020 1,61
18 Educator debutant S 3950 1,58
19 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 4128 1,65
20 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 4020 1,61
21 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 3950 1,58
22 Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) SSD 3950 1,58
23 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 3900 1,56
24 Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 3850 1,54
25 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) PL 3900 1,56
26 Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) PL 3850 1,54
27 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutantl*) PL 3750 1,50
28 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*) M 3850 1,54
29 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*) M 3750 1,50
30 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*) M 3610 1,44
31 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 3610 1,44
32 Instructor de educație, instructor CFM; principal M 3850 1,54
33 Instructor de educație, instructor CFM M 3750 1,50
34 Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 3610 1,44
35 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 3900 1,56
36 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 3850 1,54
37 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 3750 1,50
38 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 3850 1,54
39 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 3750 1,50
40 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 3610 1,44
41 Soră medicală, masor; principal M 3750 1,50
42 Soră medicală, masor M 3700 1,48
43 Soră medicală, masor; debutant M 3610 1,44
44 Asistent matemal profesionist M,G 2640 1,06
45 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist M,G 2535 1,01
46 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 3850 1,54
47 Agent informare privind cariera M, PL 3750 1,50

*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră G 3550 1,42
2 Infirmieră debutantă G 3450 1,38
3 Supraveghetor de noapte G 2570 1,03
4 Supraveghetor de noapte, debutant G 2500 1,00
5 Îngrijitoare, spălătoreasă 2950 1,18
6 Bucătar 2950 1,18

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la pct. 3.2. și pct. 3.3 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat ÎCCJ din 20 inauarie 2020 - a fost admisă pronunțarea unei hotărâri prealabile - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.3 în dosarul nr.924/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 6044/63/2018 și Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1001/85/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.
În interpretarea dispozițiilor pct. 2 nota 1 capitolul I din anexa nr. II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 5 alin. (3) și (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și art. 27 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 3/2020 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 6.044/63/2018 și Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.001/85/2018, ce fac obiectul Dosarului nr. 924/1/2019
;
se încarcă...