Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL II
Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

a) Salarii de bază funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Anul 2022 Coeficient
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general institut, de cercetare *) (Ordonator secundar de credite) S 10002 11406 4,00 4,56
2 Director general adjunct institut, de cercetare*) (Ordonator secundar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
3 Director institut, de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
4 Director adjunct institut, de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9476 10178 3,79 4,07
5 Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
6 Secretar științific institut, de cercetare; secretar științific secție ASAS (Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
7 Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8949 9125 3,58 3,65
8 Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8774 8949 3,51 3,58
9 Șef laborator cercetare S 8423 8774 3,37 3,51

*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază se majorează cu 15%.

3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Cercetător științific I S 7546 3,02
2 Cercetător științific II S 5966 2,39
3 Cercetător științific III S 4216 1,69
4 Cercetător științific S 4130 1,65
5 Asistent de cercetare științifică S 4087 1,63
6 Asistent de cercetare științifică stagiar S 3950 1,58
7 Asistent I M 3850 1,54
8 Asistent II M 3750 1,50
9 Asistent stagiar M 3610 1,44

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat, salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române, salariile de bază se majorează cu 15%.

3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
CAPITOLUL I
Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Salarii de bază
Sporuri și alte drepturi
;
se încarcă...