Sporuri, premii și alte drepturi | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr IV -
CAPITOLUL VI
Sporuri, premii și alte drepturi

Art. 1. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de o indemnizație de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare, pentru cifrul de stat.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) de la data acordării autorizației de acces la informații clasificate, eliberată în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 3. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă sau numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

Art. 4. -

Persoanele numite în funcții de conducere în centrala Ministerului Afacerilor Externe își păstrează salariul de încadrare și celelalte drepturi corespunzătoare funcțiilor de execuție pe care le dețin, dacă acestea sunt mai favorabile.

Art. 5. -

Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și instituțiile subordonate acestuia, personalul încadrat pe funcții specifice Ministerului Afacerilor Externe, din cadrul Institutului Diplomatic Român, precum și personalul încadrat pe funcții și grade diplomatice din administrația centrală a Ministerului Economiei beneficiază de toate drepturile bănești și obligațiile prevăzute pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
;
se încarcă...