Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr VI - Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională -
SECȚIUNEA 1
Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 1. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este salarizat în raport cu statutul, activitățile și organizarea stabilite prin lege, cu îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilitățile, atribuțiile, rolul, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, cu gradul de efort și risc, cu pregătirea și competența profesională, precum și cu interdicțiile și restrângerea exercițiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituții de legislația în vigoare. Jurisprudență

(2) Personalul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) beneficiază de solde, salarii, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale.

(3) Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în secțiunea a 7-a din prezentul capitol.

Art. 2. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este format din personal militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, personal civil.

(2) Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înțelege cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații profesioniști în activitate.

(3) Prin polițiști, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici cu statut special din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, aflați sub incidența Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prin funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției, aflați sub incidența Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată.

(5) Prin personal civil, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici și personalul contractual.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Alte reglementări specifice
Dispoziții comune
Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților asistenți
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
Salarizarea specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete
Salarizarea personalului de probațiune și a personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului
Salarizarea judecătorilor și personalului din cadrul Curții Constituționale
Dispoziții finale
Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Soldele de funcție și salariile de funcție
Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
Primele și compensațiile acordate personalului aeronautic
Drepturile bănești specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă și ale scafandrilor din marina militară
Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor și în alte situații
Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Salarizarea personalului militar, a polițiștilor și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora, precum și salarizarea cadrelor militare și personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorității judecătorești
Salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară misiuni în afara teritoriului statului român
Unele reglementări privind salarizarea personalului civil
Alte dispoziții
;
se încarcă...