Soldele de funcție și salariile de funcție | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr VI - Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională -
SECȚIUNEA a 2-a
Soldele de funcție și salariile de funcție

Art. 3. - Respingeri hotărâri prealabile (1)

(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.

(2) Solda lunară se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Art. 4. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

(1) Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la salariu lunar.

(2) Salariul lunar se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Art. 5. -

(1) Soldele de funcție, respectiv salariile de funcție sunt diferențiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuțiile ce revin fiecărei funcții, solicitările la efort, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum și cu eșalonul la care se desfășoară activitatea, prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

(2) Pentru personalul militar, precum și pentru polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, soldele de funcție corespunzătoare gradelor militare și nivelului studiilor, respectiv salariile de funcție corespunzătoare gradelor profesionale și nivelului studiilor sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

(3) Soldele de funcție/Salariile de funcție și nivelul studiilor pentru funcțiile de comandă, respectiv de execuție ale personalului militar pe grade militare, respectiv ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, în raport cu eșalonul la care se desfășoară activitatea.

(4) Solda de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziția/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salariul de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 6. -

Solda de funcție, respectiv salariul de funcție sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Pentru gradul militar pe care îl deține, ca drept al titularului și recunoaștere în plan social, personalul militar, respectiv polițistul și funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deținut.

(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

Ofițeri:
- General, amiral, chestor general de poliție 410 lei
- General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție 390 lei
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliție 380 lei
- General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare 370 lei
- Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare 360 lei
- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare 340 lei
- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare 330 lei
- Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare 320 lei
- Locotenent, inspector de poliție/penitenciare 310 lei
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de politie/penitenciare 300 lei
Maiștri militari
- Maistru militar principal 290 lei
- Maistru militar clasa I 280 lei
- Maistru militar clasa a II-a 270 lei
- Maistru militar clasa a III-a 260 lei
- Maistru militar clasa aIV-a 250 lei
- Maistru militar clasa aV-a 240 lei
Subofițeri și agenți de politie/penitenciare
- Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare 290 lei
- Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare 280 lei
- Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare 270 lei
- Plutonier, agent principal de poliție/penitenciare 260 lei
- Sergent major, agent de poliție/penitenciare 250 lei
- Sergent 240 lei
Soldați și gradați profesioniști
- Caporal clasa I 235 lei
- Caporal clasa a II-a 225 lei
- Caporal clasa a III-a 220 lei
- Fruntaș 210 lei
- Soldat 200 lei.

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Solda de grad se plătește de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plătește de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul gradului profesional deținut se plătește de la data obținerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salariul gradului profesional deținut se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții de comandă beneficiază lunar de solda de comandă/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcție/salariul de funcție.

(2) Funcțiile pentru care se acordă solda de comandă/salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Solda de comandă/Salariul de comandă se acordă de la data numirii în funcțiile cu drept la solda de comandă/salariul de comandă și încetează la data schimbării din funcție.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuțiile funcțiilor prevăzute cu solda de comandă/salariul de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcție/salariul de funcție și de solda de comandă/salariul de comandă corespunzător funcțiilor în care sunt împuternicite.

(2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de execuție vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcție corespunzătoare funcțiilor în care sunt împuternicite.

(3) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împuternicite/împuterniciți își mențin soldele de funcție/salariile de funcție și, după caz, soldele de comandă/salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de comandă și de execuție se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 10. -

Cadrele militare în activitate, numite în funcții inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, primesc soldele de funcție minime corespunzătoare gradelor militare deținute.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la 1-7 gradații, în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, polițist și funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Jurisprudență

(2) Soldele de funcție/Salariile de funcție prevăzute la cap. I din prezenta anexă sunt la gradația 0.

(3) Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar și data absolvirii instituției militare de învățământ se ia în calcul la stabilirea de gradații. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradații. Jurisprudență

(4) Intervalele de timp în funcție de care se acordă cele 7 gradații, precum și procentele corespunzătoare acestora, calculate la solda de funcție/salariul de funcție avută/avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în solda de funcție/salariul de funcție, sunt următoarele:

a) gradația I - de la 3 la 6 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție prevăzut la cap. I din prezenta anexă cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

b) gradația a II-a - de la 6 la 9 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

c) gradația a III-a - de la 9 la 12 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

d) gradația a IV-a - de la 12 la 15 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

e) gradația a V-a - de la 15 la 18 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

f) gradația a VI-a - de la 18 la 21 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

g) gradația a VII-a - peste 21 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție.

(5) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale prevăzute la alin. (4), după cum urmează: Jurisprudență

a) 3-6 ani, gradația I;

b) 6-10 ani, gradația a II-a;

c) 10-15 ani, gradația a III-a;

d) 15-20 ani, gradația a IV-a;

e) 20-25 ani, gradația a V-a;

f) peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(6) Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradații avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (5), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la data schimbării poziției de activitate.

(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică și absolvenților instituțiilor militare de învățământ pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituții și, după caz, soldaților și gradaților voluntari profesioniști în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziției de activitate. Jurisprudență

(8) Prevederile alin. (5) - (7) se aplică în mod corespunzător și polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Jurisprudență

(9) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

Art. 12. -

(1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum și cel care desfășoară activități specifice la calamități naturale beneficiază de o primă pentru condiții periculoase de muncă, diferențiată în funcție de gradul de pericol și/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase -37-50%;

- locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase -16-30%;

- locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcție de condițiile de muncă: Reviste (1)

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru activitățile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(3) Locurile, condițiile de muncă și operațiunile, precum și procentele de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații și alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică și personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil care se află în situații similare, indiferent de tipul unității în care își desfășoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Jurisprudență

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, desfășurată în exercitarea atribuțiilor funcționale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unității, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operații speciale, misiunilor și/sau activităților deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale și activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare și asistență medicală și psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecție în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare și valorificare a informațiilor sau datelor/situațiilor/documentelor/actelor, investigații, acțiuni și intervenție, efectuarea actelor de cercetare penală specială, beneficiază de o compensație de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Compensația prevăzută la alin. (1) se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale. Modificări (1)

(3) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu beneficiază de o compensație de 30% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază. Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil care beneficiază de compensația prevăzută la alin. (1).

(5) Unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 15. - Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

(1) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

(3) Condițiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 16. -

Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil, trimiși în interesul serviciului în delegare sau detașați la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 17. - Modificări (1)

Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale polițiștilor, ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor și cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

(1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizație de 15-20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de cifru și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Funcțiile cu drept la indemnizație de cifru se prevăd prin statele de organizare.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Dispoziții comune
Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților asistenți
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
Salarizarea specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete
Salarizarea personalului de probațiune și a personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului
Salarizarea judecătorilor și personalului din cadrul Curții Constituționale
Dispoziții finale
Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Soldele de funcție și salariile de funcție
Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
Primele și compensațiile acordate personalului aeronautic
Drepturile bănești specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă și ale scafandrilor din marina militară
Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor și în alte situații
Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Salarizarea personalului militar, a polițiștilor și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora, precum și salarizarea cadrelor militare și personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorității judecătorești
Salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară misiuni în afara teritoriului statului român
Unele reglementări privind salarizarea personalului civil
Alte dispoziții
Reviste:
Ministerul Apărării schimbă condițiile de acordare a sporurilor de muncă
;
se încarcă...