Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr VI -
CAPITOLUL I
Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Solde de funcție/salarii de funcție - lei Coeficient
Anul 2022
Minim Maxim Minim Maxim
1 Șeful Statului Major General, secretar de stat - șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, primul adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protectie și Pază S - 10880 4,35
2 Adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9651 3,86
3 Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjunctul directorului Serviciului de Protecție și Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9125 3,65
4 Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliție, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor S 8247 8774 3,30 3,51
5 Funcții corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție, directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor S 8072 8247 3,23 3,30
6 Funcții corespunzătoare gradului de general - maior, contraamiral, chestor principal de poliție S 7546 8072 3,02 3,23
7 Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare S 6844 7282 2,74 2,91
8 Funcții corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare S 5791 6844 2,32 2,74
9 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare S 5212 5528 2,08 2,21
10 Funcții corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare S 4819 5110 1,93 2,04
11 Funcții corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare S 4561 4819 1,82 1,93
12 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliție/penitenciare S 4302 4561 1,72 1,82
13 Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare S 4087 4259 1,63 1,70
14 Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant S - 3950 - 1,58
15 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/șef S 4259 4345 1,70 1,74
PL 4087 4173 1,63 1,67
M 3950 4130 1,58 1,65
16 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant S 4173 4259 1,67 1,70
PL 3950 4130 1,58 1,65
M 3900 4087 1,56 1,63
17 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major S 4130 4216 1,65 1,69
PL 3900 4087 1,56 1,63
M 3850 3950 1,54 1,58
18 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier S 4087 4173 1,63 1,67
PL 3850 3950 1,54 1,58
M 3750 3900 1,50 1,56
19 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major S 3950 4130 1,58 1,65
PL 3750 3900 1,50 1,56
M 3610 3850 1,44 1,54
20 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent Șef principal de politie/penitenciare (șef formațiune*)) S 4259 4345 1,70 1,74
M 3950 4130 1,58 1,65
21 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare S 4173 4259 1,67 1,70
M 3900 4087 1,56 1,63
22 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/penitenciare debutant PL - 3750 1,50
M 3610 1,44
23 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I - 2780 1,11
24 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a - 2675 1,07
25 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a - 2605 1,04
26 Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș - 2570 1,03
27 Funcții corespunzătoare gradului de soldat - 2500 1,00

*) Prin formațiune se înțelege: echipaj, post de poliție, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.

NOTĂ:

Pentru personalul militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiți/încadrați în funcții inferioare, se acordă solda/salariul de funcție corespunzător funcției din care aceste categorii de personal au provenit, în condițiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
;
se încarcă...