Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr III -
CAPITOLUL II
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România

I. Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8247 2,49 3,30
3 Director S 6229 7721 2,49 3,09
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-Șef S 6150 7282 2,46 2,91
5 Șef secție S 6000 7100 2,40 2,84
6 Șef serviciu S 6000 7100 2,40 2,84
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5800 6650 2,32 2,66
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4302 1,72
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4216 1,69
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte biblioteci

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Șef secție S 5400 6000 2,16 2,40
6 Șef serviciu S 5300 5930 2,12 2,37
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5000 5850 2,00 2,34

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci*)
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Anul 2022
Coeficient
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 4647 1,86
gradul I S 4345 1,74
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

*) Se utilizează și în cadrul bibliotecilor universitare, pentru cei care au statut de personal didactic auxiliar.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
;
se încarcă...