Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr III -
CAPITOLUL I
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională

I. Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 10529 14038 4,21 5,62
2 Director general adjunct S 9651 13512 3,86 5,40
3 Director S 9651 13512 3,86 5,40
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 8774 10529 3,51 4,21
5 Șef secție S 8072 9125 3,23 3,65
6 Șef serviciu S 8072 9125 3,23 3,65
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 7546 8423 3,02 3,37
8 Șef atelier PL; M 5966 6580 2,39 2,63
9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 10880 4,35
gradul I S 7721 3,09
gradul II S 5528 2,21
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 8247 3,30
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 8072 3,23
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4259 1,70
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 5212 2,08
treapta II 4388 1,76
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestra treapta I 4259 1,70
treapta II 3950 1,58
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 4130 1,65
treapta II M; G 3950 1,58
treapta III M; G 3850 1,54
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 3050 1,22
treapta II 2570 1,03
Jurisprudență

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8423 11055 3,37 4,42
2 Director general adjunct S 7546 10880 3,02 4,35
3 Director S 7546 10880 3,02 4,35
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 6844 8423 2,74 3,37
5 Șef secție S 6580 7282 2,63 2,91
6 Șef serviciu S 6229 7019 2,49 2,81
7 Șef birou, șef laborator, șefoficiu, șef atelier S 5966 6229 2,39 2,49
8 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concert-maestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 8423 3,37
gradul I S 6580 2,63
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 7282 2,91
gradul I S 5528 2,21
gradul II S 4259 1,70
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 7019 2,81
gradul I S 5417 2,17
gradul II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 5528 2,21
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 5008 2,00
gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistentregie/scenografîe, secretar platou gradul IA S 4173 1,67
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic, solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 4905 1,96
treapta II 4259 1,70
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), Șef orchestra treapta I 4130 1,65
treapta II 3850 1,54
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3610 1,44
treapta II M; G 3500 1,40
treapta III M; G 2950 1,18
debutant M; G 2570 1,03
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 2900 1,16
treapta II 2570 1,03

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
;
se încarcă...