Obiectul de reglementare | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Dispoziții comune -
Art. 1. -
Obiectul de reglementare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Reviste (2)

(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora; Reviste (1)

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale; Reviste (1)

c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Principii. Sistemul de salarizare apersonalului din sectorul public afost modificat în urma adaptării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice278. Reglementarea în vigoare are la bază următoarele principii: 
    278 M.Of. nr. 492 din 28 iunie 2017.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Obiectul de reglementare
Domeniul de aplicare
Gestionarea sistemului de salarizare
Controlul aplicării legii
Raportul salarial
Principii
Termeni
Criterii generale
Salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare
Salariile de bază și gradațiile
Art 11 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar
Reviste:
Funcționari publici. Acordare drepturi salariale (spor de confidențialitate și spor pentru complexitatea muncii) în favoarea funcționarului public - șef serviciu din cadrul Direcției Județene de Statistică.
Modificări în acordarea concediilor de odihnă pentru toți salariații de la stat
Angajații din IT, cercetare, sezonierii și persoanele cu handicap vor avea o parte din CASS suportată de la buget
Modificări importante la Legea salarizării, aplicabile din 22 mai
Admitere sesizare. Sporul pentru predare simultană la 2 - 4 clase de elevi din învățământul preșcolar
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...