Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr IV -
CAPITOLUL V
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate Jurisprudență

Nr. crt. Funcția de încadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1 Ambasador-șef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECI S 6,60
2 Ambasador de carieră S 6,27
3 Consul general-șef al unui consulat general, ministru plenipotențiar Funcții de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naționale și funcții în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior; șef secțiune apărare S 6,16
4 Ministru consilier, consul general de carieră, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizațiile internaționale, director institut cultural, atașat al apărării principal, militar, aero și naval Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă S 6,05
5 Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atașat apărare clasa I, atașat de afaceri interne clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa I, șef birou presă clasa I, director adjunct institut cultural Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel S 4,84
6 Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, atașat apărare clasa a II-a, atașat de afaceri interne clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa a II-a, șef birou presă clasa a II-a, reprezentant militar Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcții de personal civil contractual a Ministerului Apărării Naționale în structuri de reprezentare naționale prevăzute cu studii superioare S 4,62
7 Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, atașat apărare adjunct clasa I, atașat de afaceri interne adjunct clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, consul clasa I, atașat principal comunicații clasa I Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior S 4,18
8 Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, atașat apărare adjunct clasa a II-a, atașat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, consul clasa a II-a, atașat principal comunicații clasa a II-a Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan S 4,07
9 Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, Șef birou turism clasa I, atașat comunicații I clasa I S 3,85
10 Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, corespondent de presă clasa I, economist clasa a II-a, șef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a, atașat comunicații I clasa a II-a Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent S 3,74
11 Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, șef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relații clasa I, referent principal relații clasa I, șef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, atașat comunicații II clasa I; documentarist în secțiunea apărare S 3,63
12 Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relații clasa a II-a, referent principal relații clasa a II-a, atașat comunicații II clasa a II-a S 3,41
13 Atașat clasa I, referent relații clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, atașat comunicații III clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, referent principal protecție clasa I S 3,19
14 Atașat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relații clasa a II-a, atașat comunicații III clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecție clasa a II-a S 3,08
15 Șef birou administrativ, referent principal de specialitate Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a -maistru militar principal. Funcții de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naționale în structuri de reprezentare națională prevăzute cu studii medii M 2,97
16 Contabil principal, referent transmitere, funcționar consular principal Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a III-a M 2,86
17 Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcționar consular M 2,75
18 Secretar-dactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecție I M 2,75
19 Intendent I, referent de specialitate II, referent protecție II M 2,53
20 Secretar-dactilograf, referent relații II, intendent II M; G 2,42
21 Șofer I, muncitor calificat I M; G 2,31
22 Șofer II, muncitor calificat II Funcții de soldați și gradați voluntari în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU G 1,98
23 Portar G 1,87
24 îngrijitor G 1,76

NOTĂ:

1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcției se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeași funcție sau într-o funcție ierarhizată cel puțin cu același coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul aflat în misiune care este trecut în altă funcție încadrarea pe noua funcție se face la clasa a II-a.

Trecerea personalului la clasa I se face respectând acelorași condiții de vechime.

2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcții distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcției de încadrare a persoanei numite se va stabili ținându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională și de vechimea în specialitate.

3. Funcțiile și asimilarea acestora sau coeficienții de ierarhizare a funcțiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
;
se încarcă...