Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. VIII - CAPITOLUL II - I. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică -
← Art 4
ANEXA Nr. VIII - CAPITOLUL II - J. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi -
SECȚIUNEA a 2 a Sporuri și alte drepturi →

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

(1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi încadrat în funcții specifice activității de control/audit se stabilește având în vedere rolul și importanța Curții de Conturi a României, autoritate independentă cu atribuții de control și audit asupra tuturor autorităților publice centrale și locale.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate, specifice activității de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi și Autorității de Audit, prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b). Modificări (1)

Art. 2. -

Prin sintagma auditor public extern se înțelege atât funcția de auditor public extern, cât și funcțiile de conducere de director, director adjunct, șef serviciu/șef oficiu regional și șef birou din structurile de control ale Curții de Conturi și ale Autorității de Audit.

Art. 3. -

Perioada mandatului membrilor Curții de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcției de auditor public extern.

Art. 4. -

(1) Promovarea personalului de specialitate în funcții și grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condițiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în prezenta anexă.

(2) Condițiile de încadrare și promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi.

Art. 5. -

(1) Auditorii publici externi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă până la ocuparea acesteia prin concurs sau în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de indemnizație în perioada respectivă au dreptul la indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției pe care o preiau.

(2) Numirea temporară în condițiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curții, prin ordin al președintelui Curții de Conturi.

Art. 6. -

Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepția perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfășura activități pe lângă instituții sau organisme internaționale.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...