ANEXA Nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" - CAPITOLUL II Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare - a) Salarii de bază funcții de conducere - Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Anul 2022 Coeficient Grad I Grad II -
← *) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite
ANEXA Nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" - CAPITOLUL II Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare - b) Salarii de bază funcții de execuție - Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei Gradația 0 Coeficient Anul 2022 1 -
NOTĂ: →

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază se majorează cu 15%.

3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...