Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr V -
CAPITOLUL I
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți Jurisprudență

A. Indemnizația de încadrare pentru judecători și magistrați-asistenți

Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Indemnizația lunară - Iei/Gradația Anul 2022
0 1 2 3 4 5
Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient
1 Judecător cu grad de ICCJ Peste 20 ani 26.250 10,50
15-20 ani 23.143 9,26 24.300 9,72
2 Judecător cu grad de curte de apel Peste 20 ani 23.000 9,20
15-20 ani 21.238 8,50 22.300 8,92
10-15 ani 19.773 7,91 20.762 8,30 21.800 8,72
6-10 ani 17.968 7,19 18.866 7,55 19.810 7,92 20.800 8,32
3 Judecător cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar Peste 20 ani 22.500 9,00
15-20 ani 20.524 8,21 21.550 8,62
10-15 ani 18.639 7,46 19.571 7,83 20.550 8,22
5-10 ani 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56 19.850 7,94
4 Judecător cu grad de judecătorie Peste 20 ani 17.250 6.90
15-20 ani 15.214 6.09 15.975 6.39
10-15 ani 13.764 5.51 14.452 5.78 15.175 6.07
5-10 ani 12.418 4.97 13.039 5.22 13.690 5.48 14.375 5.75
3-5 ani 11.168 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17 13.575 5,43
Baza 0-3 ani 9.814 3,93 10.304 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77 12.525 5,01
5 Judecător stagiar Baza 0-3 ani 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96 10.400 4,16
6 Auditor de justiție anul I 6.582 2,63
7 Auditor de justiție anul II 7.256 2,90

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcția de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiție.

2. Promovarea judecătorilor, a personalului asimilat acestora și a magistraților-asistenți se face doar prin examen sau concurs, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Indemnizația de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradației.

B. Indemnizația de încadrare pentru procurori

Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Indemnizația lunară - Iei/Gradația Anul 2022
0 1 2 3 4 5
Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient
1 Procuror cu grad de PICCJ Peste 20 ani 25.000 10,00
15-20 ani 22.041 8,82 23.143 9,26
10-15 ani 19.998 8,00 20.998 8,40 22.048 8,82
8-10 ani 17.956 7,18 18.854 7,54 19.796 7,92 20.786 8,31
2 Procuror cu grad de curte de apel Peste 20 ani 21.905 8,76
15-20 ani 20.227 8,09 21.238 8,50
10-15 ani 18.832 7,53 19.773 7,91 20.762 8,30
6-10 ani 17.113 6,85 17.968 7,19 18.867 7,55 19.810 7,92
3 Procuror cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar Peste 20 ani 21.429 8,57
15-20 ani 19.547 7,82 20.524 8,21
10-15 ani 17.751 7,10 18.639 7,46 19.571 7,83
5-10 ani 16.331 6,53 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56
4 Procuror cu grad de judecătorie Peste 20 ani 16.429 6,57
15-20 ani 14.490 5,80 15.214 6,09
10-15 ani 13.108 5,24 13.764 5,51 14.452 5,78
5-10 ani 11.826 4,73 12.417 4,97 13.038 5,22 13.690 5,48
3-5 ani 10.637 4,25 11.169 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17
Baza 0-3 ani 9.347 3,74 9.814 3,93 10.305 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77
5 Procuror stagiar Baza 0-3 ani 7.761 3,10 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcția de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiție.

2. Promovarea procurorilor, a personalului asimilat acestora și a magistraților-asistenți se face doar prin examen sau concurs, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Indemnizația de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradației.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
CAPITOLUL I
;
se încarcă...