CAPITOLUL I | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL I

A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1. Rector*) S 13705 16232 5,48 6,49
2. Prorector*) S 11582 14916 4,63 5,97
3. Director general administrativ al universității S 11003 14477 4,40 5,79
4. Decan *) S 11003 14477 4,40 5,79
5. Prodecan*) S 10037 12459 4,01 4,98
6. Director de departament*) S 10423 14037 4,17 5,62
7. Director general adjunct administrativ al universitătii/Director S 8493 10880 3,40 4,35

*) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.

NOTĂ:

*) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.

NOTĂ:

1. Salarizarea Președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.

2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar Puneri în aplicare (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1. Inspector școlar general*) S 7100 8072 2,84 3,23
2. Inspector școlar general adjunct*) S 7050 7721 2,82 3,09
3. Director casa corpului didactic*) S 7050 7721 2,82 3,09
4. Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) S 7000 7382 2,80 2,95
5. Director unitate de învățământ*) **) S 7000 7382 2,80 2,95
6. Director adjunct unitate de învățământ*) **) S 6975 7100 2,79 2,84
Modificări (3)

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.

2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare Puneri în aplicare (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
învățământ superior
1. Director, contabil-Șef S 7019 9125 2,81 3,65
2. Administrator Șef facultate S 6580 7546 2,63 3,02
3. Secretar-șef universitate S 8493 10880 3,40 4,35
4. Secretar-Șef facultate S 6520 7200 2,61 2,88
5. Șef serviciu S 6520 7200 2,61 2,88
6. Șefbirou S 5950 6650 2,38 2,66
învățământ preuniversitar**)
1. Contabil-șef *) - nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) -nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
3. Contabil-șef *) - nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76
4. Secretar - șef unitate de învățământ*) -nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76
Modificări (1)

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.

2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învătământ Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Profesor universitar S peste 25 de ani 10880 4,35
S 20-25 ani 9125 3,65
S 15-20 ani 7250 2,90
S 10-15 ani 5950 2,38
S 5-10 ani 5625 2,25
2. Conferențiar universitar S peste 25 de ani 7546 3,02
S 20-25 ani 6580 2,63
S 15-20 ani 5517 2,21
S 10-15 ani 5101 2,04
S 5-10 ani 4828 1,93
S 3-5 ani 4508 1,80
3. Șef lucrări
(lector universitar)
S peste 25 de ani 5212 2,08
S 20-25 ani 4828 1,93
S 15-20 ani 4554 1,82
S 10-15 ani 4417 1,77
S 5-10 ani 4372 1,75
S 3-5 ani 4326 1,73
4. Asistent universitar S peste 25 de ani 4554 1,82
S 20-25 ani 4417 1,77
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4259 1,70
S 5-10 ani 4216 1,69
S 3-5 ani 4173 1,67
S până la 3 ani 4130 1,65
Referințe (1)

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acesteia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Modificări (1)

2. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic *) Nivelul studiilor Vechimea în învătământ Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 25 de ani 5517 2,21
S 20-25 ani 5101 2,04
S 15-20 ani 4828 1,93
S 10-15 ani 4600 1,84
S 5-10 ani 4508 1,80
S 1-5 ani 4372 1,75
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 25 de ani 4828 1,93
S 20-25 ani 4554 1,82
S 15-20 ani 4417 1,77
S 10-15 ani 4372 1,75
S 5-10 ani 4326 1,73
S 1-5 ani 4235 1,69
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4554 1,82
S 20-25 ani 4417 1,77
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4235 1,69
S 5-10 ani 4189 1,68
S 1-5 ani 4144 1,66
4. Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 4098 1,64
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 25 de ani 4600 1,84
SSD 20-25 ani 4463 1,79
SSD 15-20 ani 4372 1,75
SSD 10-15 ani 4326 1,73
SSD 5-10 ani 4235 1,69
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4326 1,73
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
9 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic I S peste 25 de ani 4600 1,84
S 20-25 ani 4508 1,80
S 15-20 ani 4417 1,77
S 10-15 ani 4372 1,75
S 5-10 ani 4280 1,71
10 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic II S peste 25 de ani 4463 1,79
S 20-25 ani 4372 1,75
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4280 1,71
S 5-10 ani 4235 1,69
S 1-5 ani 4189 1,68
11 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4372 1,75
S 20-25 ani 4326 1,73
S 15-20 ani 4280 1,71
S 10-15 ani 4235 1,69
S 5-10 ani 4189 1,68
S 1-5 ani 4144 1,66
12 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, debutant S până la 1 an 4098 1,64
13 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic I SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4326 1,73
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
14 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic II SSD peste 25 de ani 4372 1,75
SSD 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
15 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4280 1,71
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
16 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
17 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 25 de ani 4372 1,75
M 20-25 ani 4280 1,71
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
18 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 25 de ani 4280 1,71
M 20-25 ani 4235 1,69
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
M 1-5 ani 4052 1,62
19 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 25 de ani 4235 1,69
M 20-25 ani 4189 1,68
M 15-20 ani 4144 1,66
M 10-15 ani 4098 1,64
M 5-10 ani 4052 1,62
M 1-5 ani 4007 1,60
20 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 3916 1,57
21 Profesor, învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 25 de ani 4189 1,68
M 20-25 ani 4144 1,66
M 15-20 ani 4098 1,64
M 10-15 ani 4052 1,62
M 5-10 ani 4007 1,60
M 1-5 ani 3961 1,58
M până la 1 an 3916 1,57

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare Jurisprudență

Nr. crt Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
Funcții de execuție
1 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I S 4345 1,74
grad II S 4130 1,65
grad III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
2 Informatician, analist programator; grad IA S 4647 1,86
grad I S 4302 1,72
grad II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
3 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I S 4259 1,70
grad II S 4130 1,65
grad III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
4 Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad IA S 4173 1,67
grad I S 4130 1,65
grad II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
5 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I S 4130 1,65
grad II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
6 Administrator patrimoniu; grad I S 4173 1,67
grad II S 4087 1,63
grad III S 4000 1,60
debutant S 3950 1,58
7 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
8 Informatician, analist programator; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
9 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
10 Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I SSD 3950 1,58
grad II SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
12 Administrator patrimoniu; grad I SSD 4000 1,60
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
13 Administrator financiar, bibliotecar*); treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
14 Informatician, analist programator; treapta IA PL/M 3950 1,58
treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
15 Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
16 Pedagog școlar; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
18 Corepetitor; treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
20 Laborant; treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
21 Instructor, model; treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
22 Mediator școlar; treapta I M/G 3300 1,32
treapta II M/G 3050 1,22
debutant M/G 2950 1,18
23 Supraveghetor noapte; treapta I M/G 2570 1,03
treapta II M/G 2500 1,00

*) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 1. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.

Art. 2. -

Ministerul Educației Naționale, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar și alte instituții/unități din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi și categorii de unități. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzute la art. 25.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

Art. 5. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit se elaborează de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare și de senatele universitare pentru instituțiile de învățământ superior.

(3) Pentru personalul didactic de predare din învățământul universitar, care nu beneficiază de gradația de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanță academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 10% din salariul de bază deținut. Sporul de performanță academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia și criteriile de acordare a sporului de performanță academică se elaborează de către senatele universitare și se va plăti exclusiv din venituri proprii.

Art. 6. -

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art. 7. - Modificări (1)

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, primește o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut;

b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut;

c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut;

d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.

Art. 8. -

Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Art. 9. -

(1) Pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Modificări (1)

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii.

Art. 10. -

Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Art. 11. -

Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, primind o indemnizație de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) În raport cu condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Reviste (1)

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar primește un spor de până la 15% din salariul de bază.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

Art. 15. -

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.

Art. 16. - Modificări (2)

Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Despre calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora și gradația de merit - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 14.10.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 41/14.10.2019 în dosarul nr. 1173/1/2019- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 794/87/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
CAPITOLUL I
Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Salarii de bază
Sporuri și alte drepturi
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 5 și art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul că în calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include și gradația de merit
Sporurile pentru condiții de muncă în învățământ
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 41/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 794/87/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
;
se încarcă...