Art 7 Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atribuțiilor | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate - Alte drepturi pe perioada de predare primire a atribuțiilor -
Art. 7. -

(1) Unitățile trimițătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activități continue a reprezentanțelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuțiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuții.

(2) Pe perioada de predare-primire a atribuțiilor, atât personalul care predă, cât și personalul care primește beneficiază, pentru el și pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută și în lei, după caz, în cuantumul și în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(3) În cazul în care ambii soți sunt salariați la aceeași reprezentanță, persoana care nu are obligația de a preda atribuții de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizația în valută pentru soție/soț, precum și la indemnizațiile în valută pentru copiii aflați în întreținere în străinătate, în condițiile prezentei legi.

(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), unitățile trimițătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuțiilor, fără a depăși:

a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;

b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;

c) 7 zile calendaristice, pentru restul personalului.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Art 4 Salarii de bază
Art 5 Sporuri, premii și alte drepturi
Art 6 Angajarea și avansarea în funcții de execuție specifice
Art 7 Angajarea și avansarea în funcții de execuție specifice
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Salarii
Art 3 Salarii
Art 4 Indemnizații lunare în valută
Art 5 Indemnizații lunare în valută
Art 6 Indemnizații lunare în lei
Art 7 Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atribuțiilor
Art 8 Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină
Art 9 Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină
Art 10 Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină
Art 11 Alte reglementări specifice
Art 12 Alte reglementări specifice
Art 13 Alte reglementări specifice
Art 1 Sporuri, premii și alte drepturi
Art 2 Sporuri, premii și alte drepturi
Art 3 Sporuri, premii și alte drepturi
Art 4 Sporuri, premii și alte drepturi
;
se încarcă...