Art 12 Soldele de funcție și salariile de funcție | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională - Soldele de funcție și salariile de funcție -
Art. 12. -

(1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum și cel care desfășoară activități specifice la calamități naturale beneficiază de o primă pentru condiții periculoase de muncă, diferențiată în funcție de gradul de pericol și/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase -37-50%;

- locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase -16-30%;

- locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcție de condițiile de muncă:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru activitățile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(3) Locurile, condițiile de muncă și operațiunile, precum și procentele de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Mergi la:
Art 2 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 3 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 4 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 5 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 6 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 7 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 8 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 9 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 10 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 11 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 12 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 13 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 14 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 15 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 16 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 17 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 18 Soldele de funcție și salariile de funcție
Art 19 Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
Art 20 Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
Art 21 Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
Art 22 Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...