Art 11 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări specifice personalului din sistemul justiției - Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților asistenți -
Art. 11. -

Indemnizațiile de încadrare pentru celelalte funcții din cadrul sistemului justiției se stabilesc în raport cu funcția, gradul și, după caz, vechimea în muncă și în funcție avute, după cum urmează:

a) pentru funcțiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector șef al Inspecției Judiciare și în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 2;

b) pentru funcțiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, inspector șef adjunct al Inspecției Judiciare, director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 3;

c) pentru funcțiile de director al direcțiilor de inspecție judiciară din cadrul Inspecției Judiciare, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, director general adjunct de specialitate juridică și director la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef gradul I, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4;

d) pentru funcțiile de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, inspector în cadrul Ministerului Justiției, director adjunct la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, magistrat-asistent-șef gradul II, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 5;

e) pentru funcția de șef serviciu de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent-șef gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 6;

f) pentru funcția de șef birou de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent gradul I sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;

g) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7; Jurisprudență

h) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sau III, după caz, cu vechime în funcție sub 6 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2, diminuate cu 10%;

i) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție de peste 8 ani, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Național al Magistraturii, magistrat-asistent gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2;

j) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 5-8 ani, personalul de instruire de specialitate juridică la Școala Națională de Grefieri, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap! I, lit. A nr. crt. 3;

k) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 1-5 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 4;

l) pentru funcția de personal de specialitate juridică stagiar asimilat magistraților stagiari sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit! A nr. crt. 5.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Art 1 Dispoziții comune
Art 2 Dispoziții comune
Art 3 Dispoziții comune
Art 4 Dispoziții comune
Art 5 Dispoziții comune
Art 6 Dispoziții comune
Art 7 Dispoziții comune
Art 8 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 9 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 10 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 11 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 12 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 13 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 14 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 15 Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți
Art 16 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex
Art 18 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex
Art 19 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
Art 20 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
Art 21 Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
;
se încarcă...