Art 1 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. V - CAPITOLUL VIII Reglementări specifice personalului din sistemul justiției - SECȚIUNEA a 9-a Dispoziții finale -
Art 27 Dispoziții finale
Art 2 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

ANEXA Nr. VI - CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională - SECȚIUNEA 1 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare -
Art. 1. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este salarizat în raport cu statutul, activitățile și organizarea stabilite prin lege, cu îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilitățile, atribuțiile, rolul, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, cu gradul de efort și risc, cu pregătirea și competența profesională, precum și cu interdicțiile și restrângerea exercițiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituții de legislația în vigoare. Practică judiciară (1)

(2) Personalul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) beneficiază de solde, salarii, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale.

(3) Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în secțiunea a 7-a din prezentul capitol.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...