Aplicarea legii | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 38. -
Aplicarea legii Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: Reviste (1)

a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) prin excepție de la prevederile lit. a), indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată; Reviste (1)

d) până la data de 31 decembrie 2017 se acordă drepturile de hrană și tichetele de masă de care beneficiază, la data intrării în vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: Reviste (2)

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții; Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (4)

b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici și de asistenți medicali din unitățile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizațiilor, compensațiilor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină, în condițiile reglementate de prezenta lege, utilizând salariul de bază stabilit potrivit prezentului articol, fără a depăși limita prevăzută la art. 25; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018; Modificări (1)

e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; Respingeri de neconstituționalitate (2)

f) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; Derogări (1), Reviste (1)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a) -c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h). Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări salariale decât cele prevăzute de prezentul articol.

(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(7) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: De când se aplică majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii ? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 26.11.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă asupra căreia ne vom opri atenția, considerând-o de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.82/ 26.11.2018 în dosarul nr.2450/1/2018– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 7568/99/2017 în interpretarea dispozițiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din actul normativ anterior menționat, și a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Stabilirea salarizării pentru funcții specifice
Cumulul de funcții pentru unele funcții specifice
Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere
Încadrarea și promovarea unor categorii de personal
Transferul
Transparența veniturilor salariale
Detașarea, delegarea și alte drepturi
Caracterul drepturilor salariale
Reîncadrarea personalului
Soluționarea contestațiilor
Aplicarea legii
Aplicarea tranzitorie
Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni
Echivalarea unor studii
Răspunderea aplicării legii
Intrarea în vigoare
Abrogarea unor dispoziții
Anexele
Art 1 Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
Art 2 Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
Art 3 Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
Reviste:
Majorarea salariilor la unii funcționari publici: condiții de aplicare
Despre majorarea salariului de bază pentru complexitatea muncii
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Funcționari publici. Acordare drepturi salariale (spor de confidențialitate și spor pentru complexitatea muncii) în favoarea funcționarului public - șef serviciu din cadrul Direcției Județene de Statistică.
Măriri la salariul de bază al bugetarilor, pentru acoperirea pierderilor cauzate de Legea salarizării unitare
Gradație de merit. Plata cu ora. Modificarea cadrului legal
Modificări importante la Legea salarizării, aplicabile din 22 mai
Care va fi nivelul indemnizațiilor de hrană și de merit în 2020 și alte măsuri fiscale luate de Guvern
Acte normative în domeniul social
Angajații din muzee și din cadrul Bibliotecii Academiei Române vor avea salarii mai mari. Președintele a promulgat legea.
;
se încarcă...