ANEXA Nr III | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr. III Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "CULTURĂ"

UNITĂȚI DE CULTURĂ

CAPITOLUL I Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională

I. Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 10529 14038 4,21 5,62
2 Director general adjunct S 9651 13512 3,86 5,40
3 Director S 9651 13512 3,86 5,40
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 8774 10529 3,51 4,21
5 Șef secție S 8072 9125 3,23 3,65
6 Șef serviciu S 8072 9125 3,23 3,65
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 7546 8423 3,02 3,37
8 Șef atelier PL; M 5966 6580 2,39 2,63
9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 10880 4,35
gradul I S 7721 3,09
gradul II S 5528 2,21
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 8247 3,30
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 8072 3,23
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4259 1,70
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 5212 2,08
treapta II 4388 1,76
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestra treapta I 4259 1,70
treapta II 3950 1,58
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 4130 1,65
treapta II M; G 3950 1,58
treapta III M; G 3850 1,54
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 3050 1,22
treapta II 2570 1,03
Jurisprudență

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8423 11055 3,37 4,42
2 Director general adjunct S 7546 10880 3,02 4,35
3 Director S 7546 10880 3,02 4,35
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 6844 8423 2,74 3,37
5 Șef secție S 6580 7282 2,63 2,91
6 Șef serviciu S 6229 7019 2,49 2,81
7 Șef birou, șef laborator, șefoficiu, șef atelier S 5966 6229 2,39 2,49
8 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concert-maestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 8423 3,37
gradul I S 6580 2,63
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 7282 2,91
gradul I S 5528 2,21
gradul II S 4259 1,70
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 7019 2,81
gradul I S 5417 2,17
gradul II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 5528 2,21
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 5008 2,00
gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistentregie/scenografîe, secretar platou gradul IA S 4173 1,67
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic, solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 4905 1,96
treapta II 4259 1,70
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), Șef orchestra treapta I 4130 1,65
treapta II 3850 1,54
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3610 1,44
treapta II M; G 3500 1,40
treapta III M; G 2950 1,18
debutant M; G 2570 1,03
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 2900 1,16
treapta II 2570 1,03

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România

I. Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8247 2,49 3,30
3 Director S 6229 7721 2,49 3,09
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-Șef S 6150 7282 2,46 2,91
5 Șef secție S 6000 7100 2,40 2,84
6 Șef serviciu S 6000 7100 2,40 2,84
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5800 6650 2,32 2,66

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4302 1,72
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4216 1,69
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte biblioteci

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Șef secție S 5400 6000 2,16 2,40
6 Șef serviciu S 5300 5930 2,12 2,37
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5000 5850 2,00 2,34

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci*)
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Anul 2022
Coeficient
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 4647 1,86
gradul I S 4345 1,74
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

*) Se utilizează și în cadrul bibliotecilor universitare, pentru cei care au statut de personal didactic auxiliar.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL III Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România Jurisprudență

I. Muzee de importanță națională, stabilite potrivit legii

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Muzee de importanță națională
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8072 2,49 3,23
3 Director S 6229 8072 2,49 3,23
4 Director adjunct, contabil șef, inginer Șef S 6150 7282 2,46 2,91
5 Șef secție S 6000 7200 2,40 2,88
6 Șef serviciu S 6000 7200 2,40 2,88
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5800 7100 2,32 2,84

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Muzee de importanță națională
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA S 5517 2,21
gradul I S 5101 2,04
gradul II S 4828 1,93
debutant S 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal S 4561 1,82
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 4216 1,69
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087 1,63
5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician, debutant S 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, educator muzeal, topograf gradul I SSD 4216 1,69
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte muzee

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte muzee
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil șef, inginer șef S 5628 7100 2,25 2,84
5 Șef secție S 5500 7000 2,20 2,80
6 Șef serviciu S 5500 7000 2,20 2,80
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5400 6800 2,16 2,72
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte muzee
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA S 5417 2,17
gradul I S 5001 2,00
gradul II S 4728 1,89
debutant S 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal S 4388 1,76
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 4130 1,65
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087 1,63
5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant S 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf - gradul I SSD 4087 1,63
- gradul II SSD 3950 1,58
- gradul III SSD 3900 1,56
- debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician -treapta IA M 3900 1,56
- treapta I M 3850 1,54
- treapta II M 3750 1,50
- debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL IV Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Redactor-șef adjunct (manager) 5110 5212 2,04 2,08
2 Redactor-șef adjunct 4819 5110 1,93 2,04

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
2 Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector gradul I S 4216 1,69
gradul II S 4130 1,65
gradul III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
3 Redactor, secretar de redacție gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
4 Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Laborant foto, retușor foto, fotograf treapta IA M; G 3850 1,54
treapta I M; G 3750 1,50
treapta II M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL V Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director) S 5008 5966 2,00 2,39
2 Director adjunct, contabil -Șef S 4819 5600 1,93 2,24
3 Șef serviciu S 4647 5528 1,86 2,21
4 Șef birou, șef laborator, Șef oficiu, Șef atelier S 4259 5315 1,70 2,13

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Referent, gradul I A S 4388 1,76
Referent, gradul I S 4087 1,63
Referent, debutant S 3950 1,58
2 Referent, gradul I SSD 3950 1,58
Referent, gradul II SSD 3900 1,56
Referent, debutant SSD 3850 1,54
3 Referent, treapta I PL 3900 1,56
Referent, treapta II PL 3850 1,54
Referent, debutant PL 3750 1,50
4 Referent, treapta IA M 3850 1,54
Referent, treapta I M 3750 1,50
Referent, debutant M 3500 1,40

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL VI Reglementări specifice personalului din cultură

Art. 1. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile respective de muncă.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în condițiile legii, în mod cu totul excepțional, în baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și identității naționale, funcții de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului.

Art. 3. -

Pentru funcțiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III și V din prezenta anexă se încheie contracte de management în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...