Art. 4. -

(1) Din soldul anual determinat în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului încadrat cu contract de muncă, în raport cu performanțele și responsabilitățile în activitate.

(2) Persoanele care beneficiază de premii, potrivit alin. (1), și cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea fiecărei instituții publice, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Culturii. Pentru conducătorii instituțiilor publice, premiile se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 9/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...