Art. 2. -

(1) Ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilesc, prin contract încheiat cu conducerea fiecărei instituții publice, și obligațiile ori programele minimale ce urmează a fi realizate de către acestea.

(2) În situațiile în care obligațiile ori programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocația bugetară stabilită inițial. Sumele rămase astfel disponibile pot fi redistribuite altor instituții publice care se angajează să realizeze acțiuni sau programe suplimentare de aceeași natură ori asemănătoare, modificând în mod corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, precum și contractele încheiate.

(3) Prin instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi realizate acțiuni și programe culturale, altele decât cele stabilite ca obligații ori programe minimale, la solicitarea ordonatorilor principali de credite bugetare care au astfel de atribuții în domeniul culturii și prevederi bugetare cu această destinație. Obligațiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între părți. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 9/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...